• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วิธียืดเส้นยืดสาย สไตล์อเมริกัน

วิธียืดเส้นยืดสาย สไตล์อเมริกัน

สถาบันแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาการยืดเส้นยืดสาย ให้กับคนรุ่นหนุ่มสาว เพื่อใช้อบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬา

อันดับแรก ต้องอุ่นเครื่องก่อน โดยการวิ่งอยู่กับที่ แล้วค่อยออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายโดยใช้เวลาไม่เกิน 1o นาที

ท่าที่ 1 นั่งสองขาผวาปีก ท่าบัวตูม

                                                                                                   นั่งโดยหันฝ่าเท้าประกบกัน และแบะหัวเข่าออก เอามือแตะข้อเท้า โดยให้แขนท่อนล่างอยู่ในระหว่างช่องขา และพยายามใช้ท่อนแขนดันให้เข่าแตะพื้น โน้มตัวไปข้างหน้า พยายามให้คางก้มลงและถึงเท้า นิ่งอยู่ในท่านี้นานประมาณ 5 วินาที ทำซ้ำ 3-6 ครั้ง

               

                                     

     

 

 

 ท่าที่ 2 นั่งกางขาผวาปีกออกข้าง
นั่งกางขาเหยียดขาออกให้ตรง เอี้ยวตัวไปจับปลายเท้าข้างหนึ่ง โน้มตัวลงไปให้คางจรดหัวเข่า โดยยังให้ขาเหยียดตรงอยู่ นิ่งอยู่ในท่านี้นานประมาณ 5 วินาที ทำซ้ำ 3-6 ครั้ง และทำซ้ำสำหรับขาอีกข้างหนึ่ง 
                                         
 

 

 

 

     

                                       

                    
            ท่าที่ 3 นั่งเหยียด
นั่งเหยียดขาตรงโดยให้ขาชิดเข้าด้วยกัน งอปลายเท้า เอื้อมมือไปกุมที่ข้อเท้าทั้งสองข้าง ขณะที่มือกุมที่ข้อเท้าอยู่นั้น ให้โน้มตัวเอาคางไปจรดหัวเข่า นิ่งอยู่ในท่านี้นาน 5 วินาที ทำซ้ำ 3-6 ครั้ง

 

 


ท่าที่ 4 นอนกึ่งงอ กึ่งเหยียดขา
นอนหงาย เหยียดขาข้างหนึ่งตรง ขาอีกข้างพับงอมาด้านหลัง หมุนข้อสะโพกเข้าใน เอามือกดหัวเข่าลงกับพื้น นิ่งอยู่ในท่านี้นาน 5 วินาที ทำซ้ำ 3-6 ครั้ง ทำซ้ำสำหรับขาอีกข้างหนึ่ง

 

                                                 
          ท่าที่ 5 งอเข่าชิดอก 
นอนหงาย เข่างอมาด้านหน้า กุมมือไว้ที่หัวเข่า พยายามโน้มเข่าลงมาให้ใกล้รักแร้ โยกเบาๆ นิ่งอยู่ในท่านี้นาน 5 วินาที ทำซ้ำ 3-5 ครั้ง

                                                        

 

 

 

 

 


               ท่าที่ 6 โน้มตัวไปข้างหน้า
ยืนงอเข่าซ้ายตั้งฉากและเหยียดขาขวาตรง แขนซ้ายวางบนเข่า โน้มตัวไปข้างหน้า หลังเหยียดตรง แขนขวาเหยียดแนบตามตัว นิ่งอยู่ในท่านี้นาน 5 วินาที ทำซ้ำ 3-6 ครั้ง ทำซ้ำสำหรับขาอีกข้างหนึ่ง

 


       ท่าที่ 7 โน้มเอียงข้าง
ยืนกางขา และงอเข่าซ้าย เอียงตัวมาด้านซ้าย มือซ้ายจับเข่าซ้าย ส่วนขาข้างขวาเหยียดขาให้ตรง โดยให้หลังตรง แขนขวาเหยียดแนบชิดลำตัว นิ่งอยู่ในท่านี้นาน 5 วินาที ทำซ้ำ 3-6 ครั้ง ทำซ้ำสำหรับขาอีกข้างหนึ่ง                

 
  ท่า 8                                                                        ท่า 9

ท่าที่ 8 ยืนไขว้ขา 
ยืนขาไขว้กัน พยายามให้เท้าอยู่ใกล้กัน พยายามยืนบนปลายเท้านิ่งอยู่ในท่านี้นาน 5 วินาที ทำซ้ำ 3-6 ครั้ง ทำซ้ำสำหรับขาอีกข้างหนึ่ง

ท่าที่ 9 ยืนกึ่งเหยียด

ยืนบนขาซ้าย ใช้มือซ้ายเท้ากำแพงไว้ หรืออะไรก็ได้ พับขาข้างขวาขึ้นมาด้านหลัง ชื้อขวาจับข้อเท้า ดึงขึ้นมาให้ถึงสะโพก อยู่ในท่านี้นาน 5 วินาที ทำซ้ำ 3-6 ครั้ง ทำซ้ำสำหรับขาอีกข้างหนึ่ง


                                                         แปลและเรียบเรียงจาก Stretches Young Muscles :
American Academy of Orthopedic Surgeons. Bangkok Post June 26 1995 p.33
 

 

                                           *******************************************

ข้อมูลสื่อ

207-009
นิตยสารหมอชาวบ้าน 207
กรกฎาคม 2539