• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อะไรบ้างที่ทำให้น้ำนมแม่ไม่มี?

สมัยนี้ ถ้าใครไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ถือว่าล้าสมัยไปแล้ว แต่ก็มีคุณแม่หลายคนไม่สามารถมีนมให้ลูกตัวเองกิน...ถ้ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ก็ไม่เป็นปัญหา

นมแม่ดีที่สุด
นมอะไรที่ว่าแน่ นมแม่แน่กว่าใคร

ในช่วง 15-20 ปีที่ผ่านมา ในต่างประเทศ ความตื่นตัวในการให้น้ำนมตนเองแก่ลูกมีมากขึ้นทุกที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ลูกตุ้มได้แกว่งไปอีกด้านหนึ่งซึ่งเดิมใช้นมผสม (นมวัว) เลี้ยงลูก ซึ่งถือว่าทันสมัย

แต่ปัจจุบัน ถ้าใครไม่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ ถือว่าล้าสมัยเสียแล้ว

มีการโฆษณาชวนเชื่อกันมากมาย จนตั้งเป็นสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยคุณแม่ที่มีหัวก้าวหน้าในเรื่องให้นมตนเองแก่ลูกที่เรียกว่า ลา เลเช่ ลีค เป็นชมรมหรือสมาคมที่เข้มแข็งมาก ได้ให้ทั้งความรู้ ความเข้าใจช่วยเหลือแก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ทั้งหมด

อย่างไรก็ดี มีคุณแม่หลายคนมีความตั้งใจและพยายามเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตนเอง แต่ยังมีปัญหาคือน้ำนมไม่มี สาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจาก จิตใจ

คือความไม่พร้อม ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ทราบ ไม่รู้ ไม่กล้าที่จะให้ลูกดูดนมตนเอง กลัวหย่อนยาน กลัวเสียรูปทรง หรือความเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งล้าสมัย ไม่โก้เก๋ เหล่านี้เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้น้ำนมหยุดไหล

ประการรองๆลงมา ได้แก่ การที่ไม่ให้ลูกดูดนมทีแรก ทำให้ขาดการกระตุ้นต่อมน้ำนมให้หลั่ง

ลูกคลอดก่อนกำหนดมากๆ ไม่ได้ตั้งใจจะดูดนมเตรียมไว้ให้ลูก ก็เลยแห้งไป ประกอบด้วยความกังวลใจเกี่ยวกับลูกด้วย เลยพอดีไม่มีน้ำนม
การดื่มน้ำน้ำ หรือใส่เสื้อผ้าแน่นเกินไป ก็ทำให้น้ำนมไม่มี

แม่เองเป็นโรคต่างๆ ป่วยไข้ไม่สบาย ทำให้น้ำนมพลอยหยุดไหลไปด้วย
สาเหตุเฉพาะที่ที่ทำให้แม่เจ็บบริเวณหัวนม เช่น หัวนมแตก เต้านมอักเสบ หรือเต้านมเป็นฝี ทำให้น้ำนมไม่ไหลได้เช่นกัน

ฉะนั้น จะให้น้ำนมไหลดี ก็ต้องมีความตั้งใจว่า เราจะให้น้ำนมลูกด้วยน้ำนมตนเอง ทำจิตใจให้สบายตลอดเวลา ดื่มน้ำให้พอ ทำความสะอาดเตรียมหัวนม เต้านม ให้พร้อมที่จะให้ลูกอยู่เสมอ ยกทรงที่สวมใส่ให้พอดี อย่ารัดแน่น ถ้าคลอดลูกก่อนกำหนด ก็ควรปั๊มนมไว้ให้ลูก หรือให้ลูกคนอื่นแทนไปก่อน
ที่สำคัญหลังคลอดควรให้ลูกดูดนมเร็วเท่าที่จะทำได้ แม้น้ำนมยังไม่ไหลก็ตามที

หากทำได้เช่นว่า ปัญหาเรื่องนมไม่มี คงจะน้อยไปได้มากทีเดียว

 

 

ข้อมูลสื่อ

99-003-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 99
กรกฎาคม 2530
นพ.อำนาจ บาลี