• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การป้องกันโรคเอดส์

การป้องกันโรคเอดส์

โดยลดการเสี่ยงของการติดโรค กล่าวคือ

1. เน้นให้ชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศหรือร่วมทั้ง 2 เพศ ลดความสำส่อนลง คือ ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ เว้นจากการร่วมเพศกับชาวต่างประเทศ และหญิงบริการที่รับแขกชาวต่างประเทศ

2. หลีกเลี่ยงการร่วมเพศทางทวารหนัก

3. ควรใส่ถุงยางอนามัยขณะร่วมเพศ (ปัจจุบันมีถุงยางชนิดที่มียาฆ่าเชื้อหรือยาฆ่าสเปิร์ม เช่น โนน๊อกซินอล สเปอร์มิไซด์ (nonoxynol spermicide) พบว่า ฆ่าเชื้อเอดส์ได้)

4. ผู้ประกอบอาชีพพิเศษควรหลีกเลี่ยงการรับแขกชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีอุบัติการณ์ของโรคเอดส์สูงๆ และผู้ติดยาเสพติด

5. ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือด หากเลิกไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงการใช้เข็มและกระบอกฉีดยาแบบเวียนเทียนหรือใช้ร่วมกันกับผู้อื่น

6. งดเว้นการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่อาจปนเปื้อนเลือด เช่น แปรงสีฟัน ใบมีดโกนหนวด เข็มสักตัว เข็มเจาะหู เป็นต้น

7. หญิงที่มีเลือดเอดส์บวก ควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ เพราะเด็กที่เกิดจากแม่ที่มีเลือดเอดส์บวกจะมีโอกาสติดเชื้อโรคเอดส์ได้ถึงร้อยละ 50

8. ฝึกให้เป็นคนซื่อสัตย์ต่อคู่สมรส (สามี/ภรรยา) ของตนเอง

 

ข้อมูลสื่อ

121-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 121
พฤษภาคม 2541