• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

รอยดำจากการแพ้ยา

รอยดำจากการแพ้ยา

คนบางคนกินยาแล้วอาจมีอาการแพ้ยาได้ง่าย ถ้าแพ้ไม่มากก็อาจขึ้นเป็นลมพิษผื่นคันตามผิวหนัง ถ้าเป็นมากอาจทำให้ผิวหนังพองเป็นตุ่มน้ำ

บางครั้งอาจขึ้นเป็นตุ่มน้ำพองที่ริมฝีปาก เมื่อยุบแล้วจะเหลือให้เห็นรอยดำที่ปาก (ดังภาพ)

ยาที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ในลักษณะนี้ได้บ่อย ก็คือ ยาในกลุ่มซัลฟา เตตราซัยคลีน ควินิน ฟีนอล์ฟทาลีน (ยาระบาย) บาร์บิทูเรต (ยานอนหลับ) เป็นต้น

เมื่อสงสัยแพ้ยา ควรหยุดยาที่กิน และหลีกเลี่ยงที่จะใช้ยาที่แพ้ต่อไป

ส่วนรอยดำที่ปากจะค่อยๆ หายไปเองภายหลังหยุดยาที่แพ้ แต่อาจกินเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีกว่าจะหายสนิท

(ภาพประกอบ ด้วยความเอื้อเฟื้อของ ร.ศ.น.พ.อภิชาติ ศิวยาธร)
 

ข้อมูลสื่อ

121-016
นิตยสารหมอชาวบ้าน 121
พฤษภาคม 2532
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ