• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ออกกำลังมากเกิน ลดภูมิคุ้มกันโรค

ออกกำลังมากเกิน ลดภูมิคุ้มกันโรค

นักวิ่งที่ฝึกวิ่งไกลกว่า 60 ไมล์ต่อสัปดาห์ ป่วยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นบ่อยกว่านักวิ่งที่วิ่งไม่เกินสัปดาห์ละ 20 ไมล์ เป็นที่ยอมรับทั่วไปว่า การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ แต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหากไม่เดินทางสายกลางผลเสียย่อมเกิดขึ้น มีการค้นพบว่า การออกกำลังกายมากเกินไป ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงในหนูทดลอง

ดร.เลียวนาร์ด โคเฮน เป็นนักชีววิทยาประจำที่สถาบันค้นคว้าวิธีป้องกันโรคในนครนิวยอร์ก เขาทำการศึกษาการเกิดมะเร็งเต้านมในหนูทดลอง แล้วรายงานว่า กลุ่มหนูทดลองที่ออกกำลังกายแต่พอดีสามารถลดและชะลอการเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้ แต่กลุ่มหนูที่ออกกำลังกายมากเกินไป จะสูญเสียภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งเต้านมเช่นเดียวกับกลุ่มหนูที่ไม่ออกกำลังกาย ผลการวิจัยของรายงานนี้สอดคล้องกับของอีกรายงานหนึ่งที่ศึกษาการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูทดลองที่ให้ออกกำลังกายระดับต่างๆ กัน

ผลการทดลองนี้จะประยุกต์ใช้กันกับคนไข้ได้แค่ไหน ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่ ลองพิจารณารายงานวิจัยด้วยวิธีการสำรวจการเกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นในนักวิ่งทางไกล 2,311 คนในลอสแองเจลิส เขาพบว่า นักวิ่งที่ฝึกวิ่งไกลกว่า 60 ไมล์ต่อสัปดาห์ ป่วยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นบ่อยกว่านักวิ่งที่วิ่งไม่เกินสัปดาห์ละ 20 ไมล์ หลักฐานการวิจัยชิ้นนี้สนับสนุนว่า การออกกำลังกายเกินขอบเขตทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง แต่ยังไม่มีใครตอบได้ว่า ออกกำลังกายสักแค่ไหนจึงจะเหมาะสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ที่แน่นอน คือ ถ้าไม่สูบบุหรี่ กินอาหารครบห้าหมู่ และไม่ดื่มเหล้า ป้องกันโรคได้หลายประเภท

(จาก American Health 1988;8:40,43)

ข้อมูลสื่อ

122-007
นิตยสารหมอชาวบ้าน 122
กรกฎาคม 2532