• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลิ้นเบี้ยว

ลิ้นเบี้ยว

ลิ้นเบี้ยวในที่นี้ไม่ได้หมายถึง การพูดเฉไฉ หลอกลวง หรือพูดเบี้ยวคนอื่น แต่เป็นอาการเบี้ยวจริงๆ ของตัวลิ้น โดยที่ผู้ป่วยไม่สามารถดันลิ้นให้แลบออกตรงๆ ได้ ในคนปกติทั่วไป อาจดันลิ้นให้เฉไปทางซ้ายหรือทางขวาได้ แต่ก็สามารถบังคับให้แลบตรงๆไ ด้ตามสั่ง แต่คนที่ลิ้นเบี้ยว เวลาแลบลิ้นจะเบี้ยวไปทางเดียวทุกครั้ง ไม่สามารถบังคับให้แลบตรงๆหรือดันไปในทิศตรงข้ามได้

ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากเส้นประสาทที่บังคับลิ้นเกิดพิการหรือเป็นอัมพาตข้างหนึ่งจึงทำให้ลิ้นซีกที่ประสาทเส้นนี้เลี้ยงเกิดอ่อนแรง เวลาแลบลิ้นจึงเฉหรือเบี้ยวไปทางที่อ่อนแรงนั้น สาเหตุอาจเกิดจากเส้นประสาทได้รับบาดเจ็บ (เช่น ถูกยิง) หรือเกิดจากเนื้องอกในสมองซึ่งไปกดทับประสาทลิ้นได้
ถ้าพบเป็นโรคลิ้นเบี้ยวในลักษณะดังกล่าว ก็ควรไปให้แพทย์ทำการตรวจรักษาโดยเร็ว
 

ข้อมูลสื่อ

122-014
นิตยสารหมอชาวบ้าน 122
มิถุนายน 2532
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ