• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลิ้นเป็นขุยดำ

ลิ้นเป็นขุยดำ

ลิ้นที่มีลักษณะเป็นขุยๆ ดำๆ อาจเกิดจากเชื้อราสีดำที่มีชื่อว่า “แอสเปอร์จิลลัส ไนเกอร์”  (Aspergillus niger)

หรืออาจเกิดจากคราบบุหรี่ก็ได้ (ถ้าหากเป็นคนที่สูบบุหรี่จัด)

ทางที่ดี ควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้แน่ใจ
 

ข้อมูลสื่อ

123-015
นิตยสารหมอชาวบ้าน 123
กรกฎาคม 2532
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ