• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตน แก้ลมในทรวง เกิดพยาธิ แก้ลมข้อมือ

ดัดตน แก้ลมในทรวง เกิดพยาธิ แก้ลมข้อมือ


ข้อมือเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับคนที่รักสวยรักงาม เพราะมักจะใช้ใส่เครื่องประดับตามฐานะและอัธยาศัย ทั้งนาฬิกาและสร้อยข้อมือ อาจจะเป็นสร้อยข้อมือทองหรือสร้อยข้อมือเพชร และนาฬิกาประดับเพชรราคาแพงมากเป็นล้านบาท แต่ไม่ว่าจะยากดีมีจนก็ปวดข้อมือได้เหมือนกัน โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ต่างก็อยากจะถอดเครื่องประดับออกให้พ้นจากบริเวณที่ปวดทรมาน

มีสุภาพสตรีอายุประมาณ 40 ปี เข้ามานวดที่คลินิกของผม บอกว่าปวดข้อมือมาก เพราะเขามีอาชีพขายเนื้อหมู เขาบอกผมว่าเวลาใช้มีดสับกระดูกหมูต้องออกแรงที่ข้อมือมาก จึงเกิดอาการปวดข้อมือมาก ผมบอกเขาว่าไม่ใช่เป็นเฉพาะคนที่ขายหมูเท่านั้น คนที่ยกหม้อและ กระทะหนักๆ ในครัว หรือหมอนวดแผนไทยที่ออกแรงใช้ฝ่ามือกดกล้ามเนื้อผู้ที่มารับบริการนวดนานๆ ต่างก็มีอาการปวดข้อมือเช่นกัน เกือบทุกครั้งที่ผมไปสอนนวด หมอนวดเหล่านั้นจะผลัดเปลี่ยนกันมาให้ผมช่วยแก้อาการเป็นประจำ มีคนถามผมว่าแก้แล้วจะหายขาดไหม ผมบอกเขาว่า ถ้าจะให้หายขาดก็ต้องเปลี่ยนอาชีพ ถ้าไม่เปลี่ยนอาชีพต้องบริหารข้อมือให้แข็งแรงอยู่เสมอ ก็จะช่วยป้องกันอาการปวดลงได้มาก หรืออาจจะหายขาดเลยก็ได้ อยู่ที่ความขยันและความ ตั้งใจบริหาร ท่าบริหารมีดังนี้
          

ข้อมูลสื่อ

306-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 306
ตุลาคม 2547
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี