• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ก้อนบวมใต้ชายโครงขวา

                             

ภาพนี้แสดงถึงลักษณะบวมนูนของผนังหน้าท้องตรงบริเวณใต้ชายโครงข้างขวา
ตำแหน่งดังกล่าวตรงกับตำแหน่งที่อยู่ของตับ

คนไข้รายนี้มีอาการไข้สูง ปวดท้องบริเวณดังกล่าวและเมื่อเอามือกดดูจะรู้สึกเจ็บมาก เกิดจากมีฝีเกิดขึ้นในตับ ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อบิดอะมีบา แพทย์เราเรียกชื่อโรคนี้ว่า “ฝีบิดในตับ” (Amebic liver abscess)

โรคนี้มักเป็นโรคแทรกซ้อนตามมาของโรคบิดอะมีบา (มีอาการถ่ายเป็นมูกเลือดกะปริบกะปรอย มีกลิ่นเหม็นมากเหมือนกลิ่นหัวกุ้งเน่า)

คนไข้จำต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากให้ยาฆ่าเชื้อบิดอะมีบา ได้แก่ เมโทรไนดาโซล (metronidazole) แล้ว บางครั้งอาจต้องใช้เข็มเจาะดูดเอาหนองออก

ก้อนบวมในบริเวณนี้ ถ้าหากเป็นก้อนแข็งผิวตะปุ่มตะป่ำและไม่เจ็บมากก็หนีไม่พ้นโรคมะเร็งของตับ คนไข้จะรู้สึกอ่อนเปลี้ย เพลียแรงอย่างมาก และน้ำหนักลดฮวบฮาบ และมักจะอยู่ได้อีกเพียง 6-12 เดือน
ดังนั้นถ้าหากคลำได้ก้อนในบริเวณใต้ชายโครงข้างขวาหรือรู้สึกเจ็บปวดในบริเวณนี้ก็ควรจะพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุโดยเร็ว

 

 

ข้อมูลสื่อ

100-009
นิตยสารหมอชาวบ้าน 100
สิงหาคม 2530
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ