• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระยะยาว

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระยะยาว

เด็กชนบทของบังกลาเทศ 4,612 คน อายุระหว่าง 18-36 เดือน พบว่า 1 ใน 3 ของเด็กที่ตายในอายุระหว่างนี้ไม่ได้ดื่มนมแม่ เป็นการศึกษาเด็กในกลุ่มที่มีการขาดอาหารมากเท่านั้น อย่างที่เรารู้ๆ กันอยู่แล้วว่า นมแม่มีประโยชน์มากสำหรับทารก เพราะนอกจากสารอาหารแล้ว ในนมแม่ยังมีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ด้วย พวกเราโดยมากเข้าใจว่า นมแม่จะมีประโยชน์สำหรับเด็กทารกเท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว พบว่ามีผลต่อเด็กที่โตกว่านั้นด้วย

จะเห็นได้จาก มีการศึกษาเด็กที่ชนบทของบังกลาเทศ จำนวน 4,612 คน อายุประมาณ 18-36 เดือน พบว่า 1 ใน 3 ของเด็กที่ตายในอายุระหว่างนี้ไม่ได้ดื่มนมแม่ นี่เป็นการศึกษาเด็กในกลุ่มที่มีการขาดอาหารมากเท่านั้น และถึงแม้เด็กกลุ่มนี้จะได้รับอาหารการกินดีขึ้น ผลก็ไม่ต่างจากนี้มากนัก แสดงว่า นมแม่มีส่วนในการป้องกันโรคบางอย่างได้

ส่วนกลุ่มเด็กที่กินนมแม่พบว่า อัตราการตายน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด และอาการอุจจาระร่วงเรื้อรังและถ่ายเป็นเลือดก็น้อยกว่ามากด้วย ฉะนั้น จึงควรส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองนานขึ้น โดยเฉพาะในเขตที่มีการขาดอาหาร (พบเหตุผลง่ายที่แม่มักจะเลิกให้นมลูกก็เพราะมีท้องใหม่อีกแล้วนะซี... อ้าว!?)

(จาก : Briend A, et al. Breast feeding, nutritional state, and child survival in rural Bangladesh. Br Med J 1988;296:879-82.)

ข้อมูลสื่อ

125-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 125
กันยายน 2532