• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คุณเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไม่

คุณเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไม่

พี่น้องที่สืบสายเลือดจะมีโอกาสเป็นติ่งในลำไส้มากกว่าสะใภ้หรือเขย (ที่ไม่ได้สืบสายเลือด) แสดงว่าบุคคลที่สืบสายเลือดเดียวกับคนที่เป็นโรคนี้ เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าคนที่ไม่มีญาติพี่น้องเป็นโรคนี้ รายงานจากวารสารทางการแพทย์นิวอิงแลนด์ว่า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยูท่าห์เมดิคัลเซนเตอร์ในซอลต์เลกซิตี้ ได้ค้นพบว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่หรือลำไส้ตรง มักจะพบบ่อยในครอบครัวของคนที่เคยเป็นโรคนี้

นักวิจัยเหล่านั้นได้ศึกษาคน 670 คน จาก 34 ครอบครัวที่อย่างน้อย 1 คนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือมีติ่ง (โพลิบ) ในลำไส้ใหญ่ (ซึ่งบางทีกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้) พี่น้องที่สืบสายเลือดจะมีโอกาสเป็นติ่งในลำไส้มากกว่าสะใภ้หรือเขย (ที่ไม่ได้สืบสายเลือด) แสดงว่า บุคคลที่สืบสายเลือดเดียวกับคนที่เป็นโรคนี้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าคนที่ไม่มีญาติพี่น้องเป็นโรคนี้

โดยทั่วไปมักจะแนะนำให้ตรวจทางทวารหนักทุกปีๆ ละครั้ง เมื่ออายุหลัง 40 ปีแล้ว หลังอายุ 50 ปี ควรตรวจอุจจาระว่ามีเลือดออกหรือไม่ และควรได้รับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยทุก 3-5 ปี
นักวิจัยแห่งรัฐยูท่าห์แนะนำว่า หากมีผู้ใดในครอบครัวมีติ่งหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ ควรทำทุกอย่างที่กล่าวแล้วเมื่ออายุเกิน 40 ปี

ข้อเตือนใจเกี่ยวกับมะเร็งในลำไส้ใหญ่ ก็คือ หากมีความผิดปกติเกี่ยวกับการถ่ายอุจจาระ หรือมีเลือดออกปนในอุจจาระ ควรรีบปรึกษาแพทย์ และอย่าลืมถ้ามีคนในครอบครัวเป็นควรทำตามคำแนะนำข้างต้น หากเป็นในระยะเริ่มแรก ตัดทิ้งเสียจะปลอดภัยกว่า

ข้อมูลสื่อ

126-007
นิตยสารหมอชาวบ้าน 126
ตุลาคม 2532
นพ.อำนาจ บาลี