• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลดอาการร้อนวูบวาบมีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนสตรีรู้ไหม? ยาอะไรเอ่ย?

ลดอาการร้อนวูบวาบมีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนสตรีรู้ไหม? ยาอะไรเอ่ย?


สมุนไพรที่ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน(วัยทอง)ดีขึ้นอย่างชัดเจน จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีการทดลองทางคลินิกยืนยันผลมากมายในต่างประเทศมานานแล้วแม้แต่สูตินรีแพทย์ยังเข้าร่วมโครงการ เพราะส่วนของเหง้าและรากมีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนสตรี

สมุนไพรที่เป็นที่นิยมทั่วโลกนี้ คือ BLACK COHOSH " แบลคโคฮอช "(Black cohosh) เป็นสมุนไพรที่ใช้กับสตรีวัยทอง เป็นส่วนของเหง้าและรากที่มีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนสตรี สารที่ออกฤทธิ์คือ triterpenoid glycosides ซึ่งประกอบด้วย actein และ cimicifugoside

พิสูจน์ทางคลินิกทางการแพทย์แล้ว มีคุณค่าแก่สตรีวัยทอง
มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมานานแล้วในการรักษาบรรเทา อาการ คือช่วยลดอาการปวดจากประจำเดือนและการคลอดบุตร รูมาติซึม (ไขข้ออักเสบ) โรคไต มาลาเรีย งูกัด

ปี พ.ศ.2483 เยอรมนีได้นำสมุนไพรนี้มาทดลองและศึกษาในสตรีวัยหมดประจำเดือนในแง่ของการเป็นฮอร์โมนทดแทน ปรากฏว่าใช้รักษาอาการร้อนวูบวาบได้ผลดีและยังช่วยลดอาการซึมเศร้า และรักษาอาการช่องคลอดแห้งได้อีกด้วย
ปี พ.ศ.2503 มีการศึกษาถึง 6 คณะ และรายงานผลการศึกษา ในวารสารการแพทย์ของเยอรมนี ซึ่งได้ผลดีเกินคาดดังต่อไปนี้

การทดลองที่ 1 มีผู้ร่วมโครงการมากที่สุดถึง 629 คน โดยมีสูตินรีแพทย์เข้าร่วมถึง 131 คน โดยแบ่งกลุ่มคนดังนี้ : จำนวน 376 คน ยังไม่เคยได้รับการรักษาจากที่ใดมาก่อนเลย 204 คน เคยได้รับฮอร์โมนสตรีมาก่อน ๓๕ คน เคยรับยากล่อมประสาท 11 คน เคยได้รับ ทั้งยาฮอร์โมนและยากล่อมประสาท และ 12 คน ไม่มีข้อมูลแน่ชัดมาก่อน
ทั้ง 629 คน จะได้รับสารสกัด BLACK COHOSH ในรูปยาน้ำครั้งละ 40 หยด เช้า-เย็น เป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ หลังการทดสอบ 4 สัปดาห์ เท่านั้น เกือบร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกดีขึ้นมาก และภายหลัง 6-8 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วม โครงการร้อยละ 50 บอกว่าไม่มีอาการของการหมดประจำเดือนเลยคือได้ผลร้อยละ 100

การทดลองที่ 2 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน ได้รับสารสกัดสมุนไพรในรูปยาเม็ด ครั้งละ 80 มิลลิกรัม เช้า-เย็น หรือพรีมาริน 0.625 มิลลิกรัมต่อวัน หรือไดอะซีแพม 2 มิลลิกรัมต่อวัน ทั้ง 3 กลุ่มใช้เวลา 12 สัปดาห์ กลุ่มที่ 1 และ 2 จะเห็นผลของฮอร์โมนสตรีคือ ผนังช่องคลอดเกิดการเปลี่ยนแปลง ในขณะกลุ่มที่ 3 ไม่มีผลเลย
แต่ทั้ง 3 กลุ่มจะเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงในทางอารมณ์ดีขึ้นชัดเจนในแง่ของการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกมากใน เวลาตอนกลางคืน ตกใจง่าย ปวดศีรษะ ใจสั่น
การศึกษานี้แสดงให้เห็นผลชัดเจนของสมุนไพร Black cohosh ในแง่ของการรักษาอาการวัยทองว่า มีฮอร์โมนสตรีคล้ายเอสโตรเจนอยู่ด้วยแน่นอน
ยังมีการทดลองอีกหลายโครงการซึ่งก็แสดงให้เห็นชัดเจนในแง่ของการออก ฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนสตรี เช่น ผนังช่องคลอด หนาขึ้น อาการแห้งของช่องคลอดลดลง ความยืดหยุ่นและความหล่อลื่นของช่องคลอดเพิ่มขึ้น เป็นต้น

ทั้งหมดนี้ทำให้สมุนไพร Black cohosh ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการใช้กับสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน และทำให้มีการนิยมใช้เพิ่มขึ้นเป็นอันมาก ถึงแม้ว่าแบลคโคฮอชได้รับความนิยมในการรักษาอาการต่างๆ อันเกิดจากการหมดประจำเดือนก็ตาม แต่ไม่ควรนำมาทดแทนเพื่อใช้ในกรณีกระดูกพรุน โรคหัวใจ และอาการอื่นๆ อันเนื่องมาจากการ ขาดฮอร์โมนสตรีเอสโตรเจนคือ ต้องได้รับสมุนไพรตัวอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เพื่อให้ได้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นจึงจะเพียงพอ เช่น Flavasoy จากถั่วเหลือง ซึ่งให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงที่สุด

ผลข้างเคียงและข้อควรระวังในการใช้
ผลข้างเคียงอันเกิดจากสมุนไพรแบลคโคฮอชมีบ้างเล็กน้อย เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ ขาถ่วงๆ น้ำหนัก และไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ การใช้แบลคโคฮอชในปริมาณมากๆ อาจทำให้แท้งลูกได้

กลไกการออกฤทธิ์
แบลคโคฮอชกระตุ้นการทำงานของรังไข่และทำให้รอบเดือนเป็นปกติ ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน แบลคโคฮอชจะลดปริมาณของฮอร์โมน LH แต่ไม่ลดฮอร์โมน FSH และ prolactin

ความปลอดภัยในการใช้แบลคโคฮอช
แบลคโคฮอชมีหลายรูปแบบ ทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำมีหลายบริษัท ดังนั้นจึงมีความเข้มข้นแตกต่างกัน เท่าที่ดูผลการทดลอง ควรใช้วันละ 160 มิลลิกรัม โดยแบ่งเป็น 2 เม็ด (40 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้ง จึงจะเห็นผลชัดเจนภายในเวลา 2-4 สัปดาห์ แต่บางคนอาจจะใช้น้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งต้องทดลองดู
การใช้สมุนไพรในขนาด 160 มิลลิกรัม เป็นเวลานานๆ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียแต่ประการใด คือความปลอดภัยแน่นอน ไม่มีพิษ ไม่มีผลก่อให้เกิดมะเร็ง

มีคำถามเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งที่เต้านม มะเร็งปากมดลูก จะกินแบลคโคฮอชได้หรือไม่ ในแง่ของความปลอดภัย คำตอบก็คือ ได้ ไม่มีปัญหา มีการทดลองพบว่า การกินแบลคโคฮอชควบคู่ไปกับยา tamuxifen ซึ่งใช้รักษามะเร็งเต้านมจะได้ผลดีกว่าใช้ยาเดี่ยว ๆ เสียอีก

เภสัชกรไทย นำมาผลิตตามมาตรฐาน GMP&ISO เพื่อสตรีวัยทอง ในเมืองไทย ชื่อ ยาเม็ดซิมิราฟ (Cimiraf)
องค์การเภสัชกรรมเคยผลิต Black cohosh ออกจำหน่ายใน ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บัดนี้ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับใหม่แล้วจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงผลิตเพื่อช่วยสตรี วัยทองให้พ้นจากอาการต่างๆ ได้ครอบคลุมขึ้นโดยใช้ร่วมกับสมุนไพรวัยทองที่มีอยู่เดิม เช่น สารสกัดจากถั่วเหลือง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่องค์การเภสัชกรรมผลิตจำหน่าย ชื่อ ยาเม็ดซิมิราฟ (Cimiraf)
ผลิตและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน GMP&ISO 9001:2000
องค์การเภสัชกรรม โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ผลิตจำหน่ายเพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรในประเทศ บรรจุแผง Blister ขนาด 10*10 กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า-เย็น หรือตามแพทย์สั่ง มีจำหน่ายตามร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม

สมุนไพร ปลอดภัยและมีคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตคนไทย!

ข้อมูลสื่อ

306-013
นิตยสารหมอชาวบ้าน 306
ตุลาคม 2547
ภก.สุดเหมือนฝัน ธนธัญญา