• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วิตามินเสริมกำลังกายกำลังใจ

วิตามินเสริมกำลังกายกำลังใจ

คนที่ขาดวิตามิน บี 1 บี 2 บี 6 และซีมากๆ จะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน แต่มีความรู้น้อยมากว่า ถ้าขาดวิตามินเหล่านี้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย จะมีผลต่อร่างกายอย่างไร

ถ้าคุณออกกำลังกายแล้วรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติ โดยที่แพทย์บอกคุณว่าไม่มีอะไรผิดปกติ ก็พึงนึกเถิดว่าเป็นอาการของคนพร่องวิตามินบี 1 บี 2 บี 6 และซี มีการค้นพบกันมานานแล้วว่าคนที่ขาดวิตามินเหล่านี้มากๆ จะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง และกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน แต่มีความรู้น้อยมากว่าถ้าขาดวิตามินเหล่านี้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย จะมีผลต่อร่างกายอย่างไร

ถ้าคุณออกกำลังกายแล้วรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติ โดยที่แพทย์บอกคุณว่าไม่มีอะไรผิดปกติ ก็พึงนึกเถิดว่าเป็นอาการของคนพร่องวิตามินบี 1 บี 2 บี 6 และซี มีการค้นพบกันมานานแล้วว่า คนที่ขาดวิตามินเหล่านี้มากๆ จะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง และกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน แต่มีความรู้น้อยมากว่าถ้าขาดวิตามินเหล่านี้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย จะมีผลต่อร่างกายอย่างไร

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการและเวชศาสตร์การกีฬา นายอีริก แวนเดอร์ บีก และคณะ ได้ทำการพิสูจน์ โดยให้อาสาสมัคร 23 คนกินอาหารที่มีวิตามินบี 1 บี 2 บี 6 และซี โดยให้พร่องไป 1 ใน 3 ของมาตรฐานที่สหรัฐอเมริกากำหนดไว้ ผลปรากฏว่า ในช่วง 8 สัปดาห์ที่กินอาหารดังกล่าว ในขณะที่พักผ่อนและทำงานตามปกติธรรมดาก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไร แต่ในเวลาที่ออกกำลังกายแบบแอโรบิก พลังงานลดลงร้อยละ 10 และความทนทานลดลงร้อยละ 20

ทำไมวิตามินพวกนี้จึงมีความสำคัญต่อร่างกายถึงปานนั้น ก็เพราะเป็นตัวช่วยให้ร่างกายได้ใช้กรดไขมัน คนที่กินอาหารอย่างครบถ้วนจะได้พลังงานจากกรดไขมันในอาหารที่กินเข้าไปร้อยละ 60 และจากกลัยโคเจน (ซึ่งเป็นคลังสะสมคาร์โบไฮเดรต) ร้อยละ 40 ถ้ากรดไขมันไม่มีวิตามินช่วยดึงเอาพลังงานมาใช้ ร่างกายก็จะไปดึงพลังงานจากแหล่งกลัยโคเจน ผลก็คือจะเกิดการสะสมกรดแล็กติก (กรดนม) ทำให้เหนื่อยล้าได้เร็ว

วิตามินเหล่านี้ต้องเสริมวันต่อวัน เพราะไม่มีการสะสมในร่างกาย ถ้าคุณรู้สึกอ่อนล้าผิดปกติหลังการออกกำลังกาย และไม่มั่นใจว่าอาหารที่กินเข้าไปมีวิตามินทั้ง 4 ตัวนี้หรือเปล่า แนะนำให้ลองกินวิตามินรวมดู ถ้าขาดจริงก็พยายามกินอาหารที่มีวิตามินเหล่านี้ให้มากขึ้น

(จาก Vitamin vigor feeling fatigued mind your B’s and C’s. American Health 1989;6:36)

ข้อมูลสื่อ

127-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 127
พฤศจิกายน 2532