• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลิ้นเป็นร่อง

ลิ้นเป็นร่อง


คนบางคนอาจมีลิ้นแตกเป็นร่อง

หากเป็นร่องในแนวยาว (ตั้งฉากกับแนวริมฝีปาก) ดังภาพที่ 1 โดยไม่มีอาการเจ็บแสบ หรืออาการผิดปกติอื่นใด ก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่ได้เป็นโรคอะไร

 

เด็กที่เป็นโรคปัญญาอ่อน หน้าตาดูแปลกๆ มาตั้งแต่เกิดดังที่เรียกว่า โรคดาวน์ซินโดรม (Down’s syndrome) อาจพบลิ้นแตกเป็นร่องขวาง ดังในภาพที่ 2

ข้อมูลสื่อ

128-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 128
ธันวาคม 2532
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ