• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลิ้นเป็นแผลสีขาว

ลิ้นเป็นแผลสีขาว

ในภาพนี้ สังเกตเห็นรอยฝ้าหนาๆ สีขาว ตรงบริเวณโคนลิ้น

ฝ้าหนาๆ นี้เกิดจากการหนาตัวของเยื่อบุลิ้น เนื่องจากถูกสิ่งระคายเคืองเรื้อรัง เช่น ควันบุหรี่ หมากพลู ของร้อนๆ เป็นต้น

ถ้าพบลิ้นเป็นฝ้าขาวๆ แบบนี้ ลองใช้ปลายด้ามช้อนเขี่ยดูเบาๆ รอยฝ้านี้จะติดแน่นเป็นเนื้อเดียวกับลิ้น ซึ่งผิดกับโรคลิ้นขาวจากเชื้อรา จะเป็นคราบที่เขี่ยหลุดออกได้ง่ายๆ

รอยแผลหรือรอยฝ้าสีขาวในลักษณะดังกล่าวแพทย์เรียกว่า ลิวโคพลาเกีย (leukoplakia) อาจพบในคนที่ชอบเคี้ยวหมาก หรือกินของร้อน หรือสูบบุหรี่จัด มักจะเป็นอยู่เรื้อรังไม่หาย และบางคนอาจกลายเป็นมะเร็งได้

ถ้าพบลิ้นเป็นรอยฝ้าขาว หรือเป็นแผลไม่ยอมหาย นานเกิน 3 สัปดาห์ขึ้นไป ก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจให้แน่ใจ 

ข้อมูลสื่อ

129-014
นิตยสารหมอชาวบ้าน 129
มกราคม 2533
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ