• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฝ่าเท้าแดง

ฝ่าเท้าแดง

คนที่เป็นโรคตับแข็ง นอกจากจะมีอาการฝ่ามือแดงกว่าปกติแล้ว บางครั้งยังอาจมีอาการฝ่าเท้าแดงร่วมด้วย

ถ้าหากท่านที่เป็นคอเหล้า หรือติดเหล้าเป็นประจำ หากพบว่า ฝ่าเท้าแดง ก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์เสียแต่เนิ่นๆ อาจถูกโรคตับแข็งถามหาก็ได้
 

ข้อมูลสื่อ

131-010
นิตยสารหมอชาวบ้าน 131
มีนาคม 2533
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ