• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์

  • เกี่ยวข้องกับประจำเดือนอย่างไร
  • ถ้าตั้งครรภ์จะปฏิบัติตนเช่นไร

การตั้งครรภ์หรือการมีครรภ์ หรือหลายคนอาจเรียกว่า “มีท้อง” เกิดจากการที่ไข่ของฝ่ายหญิงได้ผสมกับเชื้ออสุจิของฝ่ายชาย แล้วมีการฝังตัวลงในเยื่อบุที่โพรงมดลูกเพื่อเจริญเติบโตต่อไป จนครบระยะเวลาประมาณ 280+/-7 วัน จึงจะคลอดออกมาเป็นทารก

สำหรับกลไกของการเจริญเติบโตตั้งแต่ไข่ได้ผสมกับอสุจิจนกระทั่งทารกคลอดออกมาเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือน คือ ตลอดระยะการตั้งครรภ์จะไม่มีประจำเดือนเลย เนื่องจากไม่มีการสุกของไข่ ไม่มีการลอกหลุดของเยื่อบุมดลูก มีแต่เยื่อบุมดลูกจะเจริญขึ้นเพื่อให้เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้ว และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญที่จะนำไปสู่ทารกในครรภ์ด้วยรกที่เกิดติดกับผนังมดลูก

การปฏิบัติตัวเมื่อตั้งครรภ์ เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ ให้ไปฝากครรภ์หรือฝากท้อง กับสถานพยาบาลใกล้บ้าน เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือคลินิกแพทย์ สุดแต่ความสะดวกของแต่ละคน

ในการฝากครรภ์คุณจะได้รับการตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด และตรวจร่างกายทั่วไปรวมทั้งตรวจท้อง ซึ่งจะทำให้ทราบถึงภาวะต่างๆของทารกที่อยู่ในโพรงมดลูก เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและบุตร สุดท้ายจะกำหนดวันให้คุณไปตรวจตามนัด ซึ่งคุณก็จะได้รับประโยชน์อีก ดังนี้ คือ

- การตรวจปัสสาวะ เพื่อดูโรคไตและเบาหวาน

- การตรวจเลือด เพื่อดูเชื้อซิฟิลิส และดูความเข้มข้นของสีเลือด

- ได้ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันเลือด ตรวจเต้านม หัวนม ฟังปอด ฟังหัวใจ

- ตรวจหน้าท้อง เพื่อดูภาวะของบุตรในครรภ์

- คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับอาหาร การพักผ่อน การทำงาน เป็นต้น

- คำปรึกษาตามที่คุณต้องการ

- ได้รับยาบำรุง

- ได้รับการรักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) และโรคที่ตรวจพบ

การฝากครรภ์ช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจมีผลเสียต่อตัวคุณและบุตรในครรภ์ ดังนั้นเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ ขอให้ไปฝากครรภ์โดยเร็ว และไปตรวจตามที่แพทย์นัดด้วย

ข้อมูลสื่อ

131-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 131
มีนาคม 2533
ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์