• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การตรวจอาการ “ซีด-โลหิตจาง”

คอลัมน์นี้ จะสอนให้รู้จักอาการและโรคต่างๆ รวมทั้งวิธีตรวจร่างกายด้วยตนเอง ซึ่งผู้อ่านนำไปปฏิบัติได้เลย หรือภายหลังจากที่ได้ฝึกจากผู้รู้สักครั้งสองครั้ง เราจะนำมาเสนอเป็นประจำทุกครั้ง

ตอน : การตรวจอาการ “ซีด-โลหิตจาง”

อาการซึด โลหิตจาง เลือดจาง หรือ เลือดน้อย

หมายถึง การที่ร่างกายมีปริมาณของเลือดโดยเฉพาะคือจำนวนของเม็ดเลือดแดงน้อยลงกว่าปกติ ทำให้อ่อนเพลีย ใจสั่น วิงเวียน หน้ามืด เป็นลมง่าย ไม่มีเรี่ยวแรง เบื่ออาหาร มีสาเหตุต่างๆ กันไป (รายละเอียดให้ดูเรื่อง “ซีด-โลหิตจาง”)

ตรวจเมื่อไร ตรวจเมื่อ

1. มีคนทักว่าหน้าซีดเซียว หรือซีดเหลืองผิดไปจากปกติ

2. มีอาการอ่อนเพลีย วิงเวียน ลุกนั่งหรือลุกยืน หน้ามืด ใจสั่น เบื่ออาหาร

3. มีเลือดออกตามที่ต่างๆ ของร่างกาย หรือได้รับอุบัติเหตุ

4. มีอาการเจ็บป่วยเรื้องรัง เช่น เป็นไข้ ไอ หรือปวดเสียดท้องเรื้อรัง

5. ในหญิงตั้งท้อง

6. ในหญิงที่แต่งงานแล้ว มีอาการปวดท้องและประจำเดือนขาด ซึ่งสงสัยว่าจะมีอาการตั้งท้องนอกมดลูก

เครื่องใช้

ไม่ต้องมีเครื่องใช้พิเศษ นอกจาก ตา กับ มือ และห้องที่มีแสงสว่างพอ

ตรวจอย่างไร

ตรวจโดยดูสีของหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้น เล็บ ฝ่ามือ เปรียบเทียบกับคนปกติ

 

ข้อมูลสื่อ

2-012
นิตยสารหมอชาวบ้าน 2
มิถุนายน 2522
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ