• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ใช้โอโซนรักษาโรค?

หากนำมาใช้กับเลือด จะส่งผลต่อกระบวนการสร้างและสลายสารของร่างกาย และช่วยให้การถ่ายเทก๊าซตามปกติดำเนินไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น ทำให้เลือดได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ประชุมกันที่เมือง ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่ออภิปรายกันถึงคุณประโยชน์ของโอโซนในการรักษาโรคบางชนิด

การประชุมที่กล่าวถึงนี้คือการประชุมและนิทรรศการเรื่องโอโซนระดับโลก ครั้งที่ 8 ส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้เป็นการเสนอรายงานเกี่ยวกับการทดลองใช้โอโซนในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) โรคเอดส์ และโรคที่เกิดจากพยาธิ (parasitic diseases)

โอโซนสำหรับใช้รักษาโรคนี้มิใช่หมายถึงโอโซนในบรรยากาศของโลก แต่เป็นโอโซนที่นักวิจัยทางการแพทย์ผลิตขึ้น ด้วยการนำก๊าซออกซิเจน (O2) มาผ่านความดันสูง แล้วอัดประจุไฟฟ้าเข้าในออกซิเจนนี้จนกระทั่งได้ส่วนผสมของโอโซน (O3) และออกซิเจนในระดับที่ต้องการ

โอโซนที่เป็นผลผลิตของกระบวนการนี้ นักวิจัยเชื่อกันว่ามีคุณสมบัติใช้รักษาโรคได้ส่วนผสมที่ประกอบด้วยโอโซนดังกล่าวหากนำมาใช้กับเลือดจะส่งผลต่อกระบวนการสร้างและสลายสาร (Metabolic processes) ของร่างกาย และช่วยให้การถ่ายเทก๊าซตามปกติดำเนินไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น ทำให้เลือดได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

ในการประชุมที่เมืองซูริคครั้งนี้ นักวิจัยจากอิตาลีได้เสนอรายงานการใช้โอโซนในการเติมแร่ธาตุ ให้แก่เนื้อเยื่อของกระดูก นายแพทย์จากฝรั่งเศสได้เสนอผลการศึกษาถึงศักยภาพของโอโซนในการต่อต้านไวรัสเพื่อใช้ต้านไวรัสโรคเอดส์ ขณะเดียวกันนักวิจัยจากญี่ปุ่นก็ได้เสนอผลของการใช้โอโซนในการรักษาโรคมะเร็ง

สำหรับการวิจัยเรื่องนี้ในอเมริกานั้น โจเซฟ เลติโน นักชีวเคมี แห่งโรงพยาบาลบรุ๊คลิน ในกรุงนิวยอร์ก ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้นักวิจัยอเมริกันกำลังดำเนินโครงการวิจัยเรื่องโอโซนกับการรักษาโรคอยู่อย่างกระจัดกระจายเป็นจำนวนไม่มากนัก

อย่างไรก็ตาม เลติโน กล่าวในที่ประชุมว่า ขณะนี้องค์การอาหารและยาของอเมริกากำลังพิจารณาโครงการที่จะทดลองใช้โอโซนในการต่อต้านโรคเอดส์อยู่

 

ข้อมูลสื่อ

107-004-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 107
มีนาคม 2531
John Gorman