• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ก้อนถุงน้ำเมือกที่ใต้ลิ้น

                                     

ก้อน
ที่เห็นในภาพข้างบนนี้เป็นก้อนถุงน้ำเมือกที่อยู่ใต้ลิ้นเกิดจากต่อมน้ำเมือก ขับน้ำเมือกออกมาขังอยู่ในเนื้อเยื่อโดยรอบ จนกลายเป็นก้อนนุ่มๆ
คนไข้จะไม่มีอาการเจ็บปวดและไม่มีผลแทรกซ้อนร้ายแรงแต่อย่างไร นอกจากทำให้ใช้ลิ้นไม่ถนัด
การรักษา ควรพบแพทย์เพื่อผ่าตัดแก้ไข

ข้อมูลสื่อ

108-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 108
พฤษภาคม 2531