• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฮีแมงจิโอมา ที่ลิ้น

ฮีแมงจิโอมา ที่ลิ้น


                         

 

คนบางคนอาจพบว่า มีก้อนนุ่มๆ สีคล้ำๆ เกิดขึ้นตรงบริเวณขอบลิ้น โดยที่ไม่มีอาการเจ็บปวดหรือผิดปกติแต่อย่างไร

ลักษณะเช่นนี้เกิดจากหลอดเลือดฝอยมีการเจริญงอกงามผิดปกติ ถือเป็นเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรงชนิดหนึ่ง ภาษาหมอเรียกว่า เนื้องอกของหลอดเลือด หรือฮีแมงจิโอมา (Hemangioma)

ถ้าเป็นก้อนเล็ก ก็ไม่ต้องทำการรักษาแต่อย่างไร แต่ถ้าก้อนโต หรือเลือดออกง่าย อาจต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัด
 

ข้อมูลสื่อ

92-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 92
ธันวาคม 2529
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ