• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อันตรายของการดูดไขมันใต้ผิวหนัง

อันตรายของการดูดไขมันใต้ผิวหนัง

ทำให้มีสารมัยโอกลอบูลิน ซึ่งเป็นโปรตีนของกล้ามเนื้อคั่งอยู่ในกระแสเลือดมากเกินไป จนเกิดเป็นพิษต่อไต

*********************************************************************************************

การดูดไขมันใต้ผิวหนังเพื่อลดความอ้วน เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากในประเทศตะวันตก
ขณะนี้ปรากฏมีรายงานว่าหญิงอายุ 33 ปีคนหนึ่งในลอนดอน ซึ่งได้รับบริการลดความอ้วนโดยวิธีนี้ เกิดภาวะไตวายจนถึงขั้นต้องทำการฟอกเลือด (haemodialysis) ผู้รายงานเข้าใจว่ากลไกของการเกิดภาวะไตวายคือ การสลายตัวของกล้ามเนื้อจากแรงดูด และขูดของเครื่องมือที่กระทำต่อกล้ามเนื้อ ผลของการสลายตัวนี้ทำให้มีสารมัยโอกลอบูลิน (myoglobulin) เป็นโปรตีนของกล้ามเนื้อ คั่งอยู่ในกระแสเลือดมากเกินไป จนเกิดเป็นพิษต่อไต

นี่คืออุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคุณๆ ที่กำลังคิดจะลดน้ำหนักโดยวิธีนี้ ก่อนตัดสินใจขอได้โปรดชั่งใจดูให้แน่เสียก่อนระหว่างผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้น

วิธีการลดน้ำหนักที่ปลอดภัยและได้ผลถาวรคือ การเปลี่ยนอุปนิสัยในการบริโภคและการออกกำลังกายให้พอเหมาะ ซึ่งก็คือการเอาชนะใจตนเองนั่นแหละ...


นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
จาก POSTGRAD MED J 1985;61:1083-5

 

ข้อมูลสื่อ

89-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 89
กันยายน 2529