• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ตาบอดสี

ตาบอดสี


ตาบอดสี เป็นโรคเกี่ยวกับความบกพร่องในการแยกแยะความแตกต่างของสี
ตาบอดสีที่พบมากที่สุด คือ ตาบอดสีแบบแดง/เขียว ผู้ที่เป็นจะไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างสีแดงกับสีเขียวได้นอกจากนี้ยังมีตาบอดสีแบบอื่นๆอีก เช่น ตาบอดสีแบบไม่เห็นสีเลย นั่นคือ ผู้ที่เป็นตาบอดสีประเภทนี้ จะไม่สามารถเห็นสีอย่างอื่นได้เลย นอกจากสีขาวกับดำ แบบเดียวกับที่เห็นในโทรทัศน์ขาวดำ นับว่าโชคดีที่ตาบอดสีประเภทนี้พบได้ไม่มากนักตาบอดสีเป็นโรคธรรมดาไม่ร้ายแรงแต่อย่างใด

ในผู้ชาย 20 คนจะพบคนเป็นตาบอดสีอยู่ 1 คน สำหรับผู้หญิงพบได้น้อยกว่า คือจะพบเพียงหนึ่งรายจากจำนวน 200 นั่นคือ ผู้ชายเป็นตาบอดสีได้มากกว่าผู้หญิง 10 เท่า
อย่างไรก็ตามโรคตาบอดสีไม่แสดงอาการแบบโรคตาอื่นๆ ดังนั้นบางคนอาจไม่ทราบว่าตัวเองตาบอดสีจนกว่าจะได้รับการตรวจทางด้านนี้เสียก่อนอาการตาบอดสีถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์ มารดาสามารถถ่ายทอดตาบอดสีแบบแดง/เขียวให้กับบุตรชายได้ โดยที่ตัวเองไม่มีอาการตาบอดสี เราเรียกมารดาลักษณะนี้ว่า “ตัวนำ” หรือ “พาหะ” ของโรคตาบอดสี
บุตรชายที่เกิดจากมารดาดังกล่าวจะตาบอดสีแบบแดง/เขียวตั้งแต่เกิด
สำหรับบุตรสาวจะเกิดตาบอดสีแบบแดง/เขียวได้นั้น จะต้องมีบิดาที่ตาบอดสีและมารดาเป็นตัวนำ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าผู้ชายมีโอกาสเป็นตาบอดสีแบบแดง/เขียวมากกว่าผู้หญิง ส่วนตาบอดสีแบบอื่นๆนั้น ทั้งชายและหญิงเกิดได้เท่าๆกัน


เกิดจากอะไร
สาเหตุการเกิดตาบอดสียังไม่ทราบแน่ชัดการที่เรารับรู้หรือเห็นสีได้นั้นเป็นเพราะบริเวณจอตา (Retina) มีเซลล์พิเศษชนิดหนึ่งเรียกว่า โคนเซลล์ (cone cells) ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้แสงภายในเซลล์ดังกล่าว มีรงควัตถุ (pigment) ชนิดต่างๆ คอยตอบสนองต่อแสงที่เข้ามา รงควัตถุนี้เองเป็นตัวทำให้เราทราบว่าวัตถุที่เห็นนั้นมีสีอะไร ดังนั้นการตาบอดสีแบบกรรมพันธุ์นี้ บางทีอาจเป็นเพราะโคนเซลล์ขาดรงควัตถุชนิดใดชนิดหนึ่งไปบางครั้ง ตาบอดสีอาจมีสาเหตุมาจากโรคที่เกิดบริเวณจอตาหรือประสาทตา แต่ก็พบไม่บ่อยนัก ตาบอดสีประเภทนี้มักเกิดควบคู่ไปกับอาการที่สายตาค่อยๆเสื่อมลงไปด้วย ผิดกับแบบที่เป็นเพราะกรรมพันธุ์ซึ่งสายตายังเป็นปกติ ไม่เสื่อมลงไป


มีอาการอย่างไร
ตาบอดสีแบบกรรมพันธุ์จะเป็นตั้งแต่กำเนิด โดยเห็นสีเขียว เหลือง ส้ม และแดงเป็นสีเดียวกันหมด จะแตกต่างกันก็ตรงที่ความเข้มของสีเท่านั้น (ดูรูป) อย่างไรก็ตาม คนเหล่านี้สามารถค่อยๆ เรียนรู้การเชื่อมโยงคุณภาพและความเข้มของสีที่เขาเห็นเข้ากับสีที่คนปกติเห็นได้
สำหรับในรายที่เห็นเพียงสีขาวดำนั้น นับว่าค่อนข้างโชคร้าย เพราะสายตาจะค่อยๆเสื่อมลงไปด้วยอันตรายหรือไม่?
ตาบอดสีไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตแต่อย่างใด ผู้ที่เป็นสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เหมือนคนปกติ อาจมีข้อจำกัดบ้างตรงที่ไม่สามารถทำงานบางประเภทได้ เช่นงานที่เกี่ยวกับสี สำหรับปัญหาในการสังเกตสัญญาณไฟจราจรขณะขับรถนั้นคนตาบอดสีแบบแดง/เขียว อาจแก้ได้โดยการจำตำแหน่งของสัญญาณไฟแทน เช่น ไฟแดงจะอยู่บนสุด ไฟเขียวอยู่ล่างสุดรักษาได้หรือไม่

ตาบอดสีแบบที่เกิดจากกรรมพันธุ์ยังไม่มีวิธีรักษา สำหรับตาบอดสีประเภทอื่นๆนั้น อาการสายตาเสื่อมที่เกิดควบคู่กันสามารถรักษาได้ก่อนจาก
ตาบอดสีแบบกรรมพันธุ์ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงดังที่มีหลายคนคิดไว้ คนที่เป็นสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ถ้าหากว่าคุณผู้อ่านเริ่มรู้สึกว่ามีความยากในการบอกความแตกต่างของสีทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเลย ขอให้รีบไปปรึกษาจักษุแพทย์ เพราะบางทีอาการดังกล่าวอาจมีสาเหตุเกี่ยวกับโรคอื่นก็ได้

 

** ถ้าลูกเกิดเป็นตาบอดสีจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการเล่าเรียนหรือไม่
โดยทั่วไปการเป็นตาบอดสี จะไม่กระทบกระเทือนกับสายตา การมองเห็น หรือความสามารถในการเห็นสี จะมีเพียงก็ตรงที่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสี ดังนั้นหาบุตรของคุณเกิดเป็นตาบอดสี อย่าตกใจและทำให้แกตกใจไปด้วย การเป็นตาบอดสีไม่ได้หมายความว่าแกจะเรียนไม่ได้ ความจริงยังคงเรียนได้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป อาจมีปัญหาในบางครั้งเท่านั้น เช่น ในกรณีที่คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ใช้แท่งสีมาประกอบการสอน


**ผมเป็นช่างทาสีและนักตกแต่ง มีบางครั้งที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเกี่ยวกับการแยกแยะสี ลักษณะที่กล่าวมานี้ เรียกว่าผมตาบอดสีได้หรือไม่
ถ้าบังเอิญคุณเป็นบุตรชายที่พบว่าในครอบครัวเคยมีคนเป็นตาบอดสี เช่น คุณแม่ ละก็ โอกาสที่คุณจะตาบอดสีก็ค่อนข้างสูง หรือบางที คุณอาจจะมองเห็นสีต่างๆบนตารางเทียบสี (paint chart) ดูคล้ายๆกันไปหมด พอมีคนตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าเขาสามารถจำแนกเชดสีได้ดีกว่าคุณ เลยทำให้คุณรู้สึกเป็นกังวลว่าตัวเองจะมีอาการตาบอดสีเสียแล้วกระมัง...อย่าเพิ่งตกใจ
คุณอาจทดสอบอย่างคร่าวๆว่าตาบอดสีหรือไม่ จากรูปที่ลงไว้ในที่นี้ ถ้าคุณไม่สามารุเห็นตัวเลขตามที่ระบุไว้ แสดงว่าคุณตาบอดสี
อย่างไรก็ตาม การทดสอบแบบนี้บางครั้งอาจไม่ได้ผล เนื่องจากคนตาบอดสีบางคนสามารถแยกความแตกต่างของสีบริเวณที่อยู่ผิวหรือขอบได้

 

                                                          ภาพทดสอบตาบอดสี


ภาพข้างล่างนี้เป็นภาพที่ใช้ทดสอบว่าว่าท่าน         ภาพข้างหลังนี้ใช้ทดสอบตาบอดสีแบบ
เป็นตาบอดสีหรือไม่?                                                  แดง/ เขียว
คนทั่วไปไม่สามารถเห็นความแตกต่างระหว่างส่วน         ถ้าหากไม่สามารถเป็นเป็นตัวเลข 6 ได้แสดง
ที่เป็นภาพกับส่วนที่เป็นพื้น นั้นคือสามารถเห็นตัว            ว่าตาบอดสีแดง
เลข 12
สำหรับผู้ที่เป็นตาบอดสีจะไม่สามารถเห็น          ถ้าหากไม่สามารถเป็นเป็นตัวเลข 9 ได้แสดง
เห็นเป็นตัวเลขได้                                                             ว่าตาบอดสีเขียว 

 

 **เป็นความจริงหรือไม่ที่ว่า ตาบอดสีเกิดจาก การสูบบุหรี่และการดื่มเหล้า
ลำพังบุหรี่ และแอลกอฮอล์ ไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงในการทำให้เกิดตาบอดสี แต่ก็มีส่วนบ้าง ทั้งบุหรี่และเหล้ามีผลในการทำลายสายตาได้ทีละน้อยๆ แอลกอฮอล์บางชนิดเมื่อกินเข้าไปแล้วจะตาบอดทันที และเป็นแบบถาวร นั่นคือ เมธิล แอลกอฮอล์ สำหรับการสูบบุหรี่จัดนั้นจะทำให้ตาเกิดพร่ามัวได้ โดยเฉพาะเมื่อร่วมกับเหล้า

 

ข้อมูลสื่อ

86-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 86
มิถุนายน 2529
บทความพิเศษ
มงคล ตันติสุวิทย์กุล