• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ข้อเด่นและข้อด้อย ของวิธีการคุมกำเนิดชั่วคราววิธีต่างๆ(ตอนจบ)

จากที่ได้ทิ้งท้ายไว้ในฉบับที่ผ่านมา ว่าฉบับนี้เราจะนำวิธีการคุมกำเนิดชั่วคราวชนิดต่างๆ มาเปรียบเทียบแบบถึงกึ๋น ให้เห็นถึงข้อเด่นข้อด้อยของแต่ละวิธี

จะรอช้าอยู่ทำไม...เริ่มกันเลยนะครับ

วิธีคุมกำเนิด                                    ข้อเด่น                                               ข้อด้อย
การหลั่งภายนอก             - ประหยัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย            - อาจเสียอารมณ์และความรู้สึก
                                        เหมาะกับยุคเศรษฐกิจพอพียง      - ประสิทธิภาพไม่สูงมากและปฏิบัติ                                                                                                  ยาก
                                      - ไม่ต้องปรึกษาแพทย์                   - ไม่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ถุงยางอนามัย                  - ปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง           - ต้องรู้วิธีสวมใส่ที่ถูกต้องจึงมีประสิทธิ
                                      - หาซื้อง่ายไม่ต้องปรึกษาแพทย์        ภาพเต็มที่
                                      - เพิ่มอารมณ์ด้วย ถ้าให้สาวคนรัก   - ถ้ามีอะไรกันบ่อยจะเปลืองเงินเพราะ
                                        เป็นผู้สวมให้ในช่วงเล้าโลม             ใช้ได้ครั้งเดียว
                                      - ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วย
ยาคุมกำเนิดชนิดรวม       - ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย             - ต้องกินต่อเนื่อง ถ้าลืมจะทำให้
(กินต่อเนื่องเป็นแผง)        - อาการข้างเคียงต่ำ                         ประสิทธิภาพด้อยลง
                                      - ถ้าเหมาะสมสามารถใช้ต่อเนื่อง     - ใช้ไม่ได้กับสตรีทุกคน
                                        ได้นาน
                                       - ลดอาการปวดประจำเดือนและ     - อาจมีน้ำหนักเพิ่มได้บ้างในระยะแรก
                                         ประจำเดือนผิดปกติได้                 - บางรายอาจเกิดสิว ฝ้า
                                       - ถ้าพลาดตั้งครรภ์ขึ้น สามารถ       - ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทาง
                                             ตั้งครรภ์ต่อไปได้                        เพศสัมพันธ์ได้
ยาเม็ดคุมกำเนิด               - เหมาะกับคู่บ่าวสาวที่นานๆ           - ถ้าใช้บ่อยๆ จะทำให้ประจำเดือน
ภายหลังมีเพศสัมพันธ์          เจอกันสักครั้ง                                ผิดปกติได้
                                       - ไม่ต้องกินต่อเนื่อง                        - ถ้าพลาดตั้งครรภ์ขึ้น ทารกอาจเป็น
                                       - ประสิทธิภาพยอมรับได้                   อันตราย
                                                                                           - ปริมาณฮอร์โมนในเม็ดยาสูงอาจมี
                                                                                              อาการข้างเคียงได้
                                                                                           - ไม่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
                                                                                              สัมพันธ์

ยาฉีดคุมกำเนิด                - ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย             - อาจมีประจำเดือนเปลี่ยนแปลงได้
                                       - สะดวก ฉีดทุก 2-3 เดือนครั้ง           ในระยะแรก
                                                                                           - ต้องไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่
                                                                                              สาธารณสุข ไม่สามารถทำเองได้
ห่วงอนามัย                       - ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย            - ต้องไปพบแพทย์เพื่อใช้และนำออก
                                       - ใช้ได้นาน 5-8 ปี                             ทำให้ไม่สะดวก
                                       - ค่าใช้จ่ายต่ำ                                - อาจปวดประจำเดือนหรือประจำ
                                                                                              เดือนออกมากได้ แต่โอกาสน้อยที่                                                                                               จะเป็น


ต่อให้โลกนี้มีวิธีคุมกำเนิดมากมายหลายร้อยชนิด ก็ไม่สามารถมีประสิทธิภาพเท่าเทียมการวางแผนครอบครัว การมีเพศสัมพันธ์เมื่อถึงเวลาอันควร ไม่ชิงสุกก่อนห่าม ต่อให้พลาดพลั้งมีบุตรขึ้นมา ก็ยังเป็นเด็กที่เกิดจากความรัก มิใช่ความใคร่เพียงสถานเดียว
 

ข้อมูลสื่อ

350-013
นิตยสารหมอชาวบ้าน 350
มิถุนายน 2551
นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์