• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตนแก้ปวดข้อศอก

อาการปวดข้อศอกส่วนมากเป็นผู้ชอบตีเทนนิส กอลฟ์ แบดมินตัน ที่คลินิกของผมมักจะมีผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อศอกจากการเล่นกีฬาชนิดนี้มาเข้ารับการรักษาเป็นประจำ

อาการปวดข้อศอกจะสร้างทั้งความทรมาน และความรำคาญให้กับผู้เป็น จะทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ไม่ถนัดนัก ซึ่งผมมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยทำท่าดัดตนแก้ปวดข้อศอกที่ผมเขียนมานี้ อาการปวดก็จะทุเลาลงไปเอง

ท่าดัดตนแก้ปวดข้อศอกเป็นท่าบริหารที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเพียงลำพัง จึงเหมาะกับการใช้เป็นท่าเบื้องต้นในการดูแลตนเอง

ข้อมูลสื่อ

353-014
นิตยสารหมอชาวบ้าน 353
กันยายน 2551
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี