• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

จมูกคุณช่วยอะไรคุณบ้าง

จมูกคุณช่วยอะไรคุณบ้าง

ถ้าคุณหายใจรูจมูกซ้าย จะไปสัมพันธ์กับสมองส่วนขวา

ถ้าคุณหายใจรูจมูกขวา จะไปสัมพันธ์กับสมองส่วนซ้าย

ไม่ว่าคุณจะประพันธ์บทเพลงสักบท หรือคือบัญชีตัวเลขมากมายนั้น จงอย่าลืมปรึกษา...จมูกที่น่ารักของคุณ (จะบี้, แบน, โด่ง, หัก, ยุบ ก็ไม่เป็นไร จมูกเรานิ)

เทคนิคการหายใจอย่างง่ายๆ นี้ สามารถเปิดสวิตช์สมองซีกใดซีกหนึ่งของคุณให้ตื่นตัวได้ สมองซีกซ้ายของเรานั้นจะเกี่ยวข้องกับการพูด, วิเคราะห์ ส่วนสมองซีกขวาจะเกี่ยวข้องกับความคิดแบบสร้างสรรค์ ศิลปะ อารมณ์สุนทรีย์

เกือบศตวรรษแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ทราบว่า ในทุกๆ 2-3 ชั่วโมง รูจมูกข้างหนึ่งจะทำงานได้ดีกว่าอีกข้างหนึ่ง นั่นคือ ในขณะที่รูจมูกกำลังสูดอากาศเข้ามา อีกข้างหนึ่งก็จะพัก แล้วต่อมาข้างที่พักก็จะเริ่มทำงานแทน

ดร.เดวิด ชันมา ฮอฟฟ์-คัสชา นักประสาทวิทยาแห่งแคลิฟอร์เนีย ได้ทำการวัดคลื่นสมองและการหายใจทางจมูกจากอาสาสมัคร 43 คน เป็นเวลาหลายชั่วโมง เขาพบว่า เมื่อรูจมูกข้างซ้ายทำงานจะกระตุ้นให้สมองซีกขวาทำงานได้ดีขึ้น ในทางกลับกัน สมองซีกซ้ายจะทำงานได้ดีขื้นเมื่อรูจมูกข้างขวาทำงาน

ดร.เดวิด ถ้าพบต่อไปอีกว่าปิดรูจมูกข้างที่กำลังทำงานได้ดีไว้ชั่วขณะหนึ่ง แล้วหายใจผ่านรูจมูกนี้อย่างแรง ทำเช่นนี้เป็นเวลา 10 หรือ 15 นาที คุณสามารถกระตุ้นสมองส่วนตรงข้ามกับรูจมูกนี้ให้ทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งสามารถตรวจวัดได้จากกราฟคลื่นไฟฟ้าของสมอง ที่เรียกว่า อีอีจี (EEG) หรือ electroencephalograph ได้

ยังไงๆ ก็อย่าปิดรูจมูกจนถึงขั้นหายใจไม่ออกล่ะ

จาก What the Nose Knuw’s  American Health : May 1985

ข้อมูลสื่อ

76-001-02
นิตยสารหมอชาวบ้าน 76
สิงหาคม 2528