• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ทำไมประธานาธิบดีมักหันหน้าทางขวา

ทำไมประธานาธิบดีมักหันหน้าทางขวา

คิ้วและขากรรไกร สามารถบอกความสามารถของสมองได้

คุณผู้อ่านมีหัวเอียงซ้ายหรือเอียงขวาละครับ? (ไม่เกี่ยวกับการเมือง “ซ้ายๆ ขวาๆ” หรอกนะครับ อย่าสับสน เดี๋ยวต้องมีการตีความกันอีก)

“ถ้าคุณมีหัวเอียงขวา หรือชอบหันหน้าไปทางขวาละก็ แสดงว่าคุณเป็นคนชอบใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา” นายคาร์ล สมิธ นักจิตวิทยาได้กล่าวไว้

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เหตุผลก็คือ

สมองซีกซ้ายของเราจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการพูดจาติดต่อสื่อสาร การใช้เหตุใช้ผล สมองเหล่านี้จะควบคุมร่างกายซีกขวาทั้งหมด ซึ่งก็รวมทั้งหมดหน้าและศีรษะ)

ในขณะที่สมองซีกขวาจะทำหน้าที่ควบคุมหรือเกี่ยวข้องกับความคิดทางนามธรรม ความซาบซึ้งทางศิลปะ เช่น การทำงานของร่างกายซีกซ้าย

นายคาร์ล สมิธ ได้กล่าวต่อไปอีกว่า การที่จะรู้ว่าเราสมองซีกซีกใดเด่นกว่าซีกใดนั้น ดูได้ไม่ยาก ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบหันหน้าไปทางขวา หรือชอบยักคิ้วหลิ่วตาไปทางขวา (ตามธรรมชาติ) เสมอๆ ขณะพูดหรือทำอะไร แสดงว่าคุณมีสมองซีกซ้ายที่เด่นกว่า สำหรับคนที่มีสมองซีกขวาเด่นกว่า จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับที่ได้กล่าวมาแล้ว

ลักษณะที่ว่าคุณชอบชอบหันหน้าไปทางด้านนั้น ไม่เหมือนกับลักษณะที่ว่าคุณถนัดมือซ้ายหรือมือขวาเพราะลักษณะอย่างหลังนี้จะเกิดเมื่ออายุ 3 ขวบ หรือมากกว่านั้น แต่ลักษณะการชอบหันหน้าไปทางด้านใดนั้น เป็นลักษณะที่มีมาแต่กำเนิด เพราะเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ ดังนั้นจึงเห็นได้ทันทีเมื่อเกิดลักษณะแบบนั้นสามารถบอกความเด่นของสมองได้ค่อนข้างถูกต้องเลยทีเดียว

ลักษณะที่ชอบหันหน้าไปทางด้านใดนั้น อาจใช้ทำนายอนาคตของคนได้ นายสมิธ พบว่า ประธานาธิบดีของสหรัฐทุกคนเป็นคนที่ชอบหันหน้าไปทางขวา ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับลักษณะของนักอุตสาหกรรม หรือนักวิทยาศาสตร์โดยส่วนมาก ซึ่งเป็นลักษณะตรงกันข้ามของนักดนตรี นักกวีทั้งหลายที่ชอบหันหน้าไปทางซ้าย

นายสมิธจึงสรุปได้ว่า “ลักษณะการชอบหันหน้าไปทางด้านใด จึงใช้เป็นหลักในการทำนายความสามารถของสมองได้” แล้วป๋าเปรมนายกฯ ของเรา ชอบหันหน้าไปทางด้านใด คุณลองสังเกตดูซิครับ!

จาก American Health’May 1985

ข้อมูลสื่อ

76-001-03
นิตยสารหมอชาวบ้าน 76
สิงหาคม 2528