• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กระตุ้นหัวนมช่วยให้คลอดลูกตามกำหนด

กระตุ้นหัวนมช่วยให้คลอดลูกตามกำหนด

ว่าที่คุณแม่ที่มีแนวโน้มจะคลอดช้ากว่ากำหนด เพียงการนวดหน้าอกตนเองทุกวันก็ช่วยให้คลอดได้ตามกำหนดโดยไม่ต้องหันไปพึ่งยาเพื่อแก้ปัญหา นี่เป็นข่าวที่พอล แมคคาธีรายงานไว้ในนิตยสาร American Health ฉบับตุลาคม 1985

เนื้อข่าวของพอลอ้างอิงถึงผลการศึกษาโดยแพทย์แห่งศูนย์การแพทย์ทหารบกเลตเตอร์แมน ในซานฟรานซิสโกเมื่อปีกลาย ซึ่งสรุปนัยได้ว่า การกระตุ้นหน้าอกตนเองภายใต้การดูแลของแพทย์ มีประโยชน์ทั้งเร่งเวลาคลอดและกระตุ้นมดลูกให้พร้อมต่อการคลอด

ตามปกติแล้ว วิธีธรรมดาที่จะเร่งทารกในครรภ์ให้คลอดเร็วขึ้นโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ การฉีดฮอร์โมนออกซิโตซิน (Oxytocin มีฤทธิ์บีบกล้ามเนื้อมดลูกทางหลอดเลือดดำ) ซึ่งจออกฤทธิ์ภายใน 6 ชั่วโมง แต่ปัจจัยอีกอย่างที่จะเอื้อให้การคลอดเป็นไปโดยราบรื่นก็คือ มดลูกจะต้อง “สุกงอม” กล่าวคือ คอมดลูกต้องอ่อนตัว บางลง และขยายกว้างขึ้น การฉีดออกซิโตซิน (Oxytocin) นี้ จะว่าไปแล้วเป็นวิธีโน้มน้าวการคลอดโดยไม่ใช่ธรรมชาติ ช่วยให้มดลูกสุกงอม และสถิติของอเมริกาชี้ว่า เกือบครึ่งหนึ่งของการโน้มน้าวการคลอดด้วยวิธีนอกเหนือธรรมชาติทั้งหมด ต้องหันไปหาการทำคลอดด้วยวิธผ่าท้องในที่สุด

นพ.จอห์น อีเลียท และนพ.เจมส์ เฟลเฮอร์ตีแห่งศูนย์ฯ เลดเตอร์แมน ได้ทดลองโดยให้ว่าที่คุณแม่ ที่ตั้งครรภ์ได้ 39 สัปดาห์ จำนวน 100 คน ค่อยๆ นวดหัวนมทั้งสองข้างด้วยปานิ้วมือของตนวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้โดยใช้ครีมทาผิวช่วยเพื่อมิให้เกิดการระคายเคือง

เมื่อถึงสัปดาห์ที่ 42 ปรากฏว่า ว่าที่คุณแม่ที่นวดหน้าอกตัวเอง 5 คนเท่านั้น จากจำนวน 100 คนดังกล่าว มีคอมดลูกที่ยังไม่อ่อนตัว ในขณะที่ว่าที่คุณแม่จากกลุ่มควบคุม (กลุ่มควบคุม คือ ว่าที่คุณแม่อีก 100 คนเช่นกันที่ไม่นวดหน้าอกตัวเองเพื่อเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ) ที่คอมดลูกยังไม่พร้อมถึง 17 คน ในสัปดาห์นี้เช่นกัน ว่าที่คุณแม่ที่นวดหน้าอก 89 คน คลอดลูกได้ด้วยวิธีธรรมชาติ เทียบกับ 77 คนในกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่า โดยถัวเฉลี่ยแล้วมดลูกของผู้ที่นวดครบ 3 ชั่วโมงในแต่ละวัน จะพร้อมหรือสุกงอมต่อการคลอดเร็วกว่าของผู้ที่นวดแล้วหยุดไปเลย เป็นเวลา 4 วัน

การทดลองนี้พอจะอธิบายได้ด้วยหลายทฤษฏี แต่ทฤษฏีหนึ่งที่ดูมีความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษก็คือ ข้อเสนอของอีเลียทที่ว่า การกระตุ้นหัวนมอาจจะเป็นการเตรียมฮอร์โมนออกซิโตซิน (Oxytocin) ให้พร้อมที่จะหลั่ง เพียงแต่ว่า จำนวนที่หลั่งน้อยกว่าการฉีดมาก และใช้เวลาหลั่งเพื่อช่วยการคลอดเป็นระยะหลายวัน ไม่ใช่แค่ชั่วโมง ดังนั้นคอมดลูกจึงมีเวลาพอในการปรับตัว

อย่างไรก็ตาม การคลอดเร็วเกินไปย่อมเสี่ยงอันตราย แพทย์จึงสนับสนุนให้ว่าที่คุณแม่คลอดช้ากว่ากำหนดอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ก่อนแพทย์จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ กระบวนการของธรรมชาติ แม้กระนั้น นายแพทย์อีเลียทก็มีความเห็นว่า หลังจากราวๆ สัปดาห์ที่ 42 ผ่านไปแพทย์ก็อาจใช้ยาโน้มน้าวการคลอดเพื่อแก้ปัญหาก็ได้

ข่าวการทดลองนี้พอจะกล่าวได้ว่า นักวิจัยบางคนในวงการแพทย์สหรัฐ ได้เสนอสมมติฐานออกมาแล้วว่า การกระตุ้นหน้าอกตัวเองอย่างมีระเบียบแบบแผน อาจจะทำให้ว่าที่คุณแม่มีมดลูกที่พร้อมต่อเหตุการณ์สำคัญก็ได้

จาก American Health ฉบับ October 1985

ข้อมูลสื่อ

81-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 81
มกราคม 2529