• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วันหมดอายุยา

 

 ทุกอย่างย่อมมีทั้งด้านดีและด้านร้าย การทำความเข้าใจทั้งสองด้านย่อมทำให้สามารถแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที ยาก็เช่นเดียวกัน หากเรารู้แต่ด้านดี โดยไม่รู้ด้านเสีย (ด้านอันตราย)ย่อมเกิดโทษมากกว่าคุณ หากท่านผู้อ่านต้องการถามปัญหาเรื่องยาผ่านคอลัมน์นี้โปรดวงเล็บมุมซองว่า “108 ปัญหายา ” ทางนิตยสารจะทยอยนำคำตอบข้อสงสัยของท่านลงตีพิมพ์ในหน้านี้

ผมมีปัญหาที่จะขอรบกวนเกี่ยวกับการใช้ยาและยาหมดอายุดังนี้

1.การกินยาคลอร์เฟนิรามีนนาน ๆจะมีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

2.ผมซื้อยา “เคนนาคัมม์ ครีม” มาใช้ 1 หลอด ที่ข้างกล่องมีคำว่า “Exp.03/84,Mfg.03/82. ” ซึ่งผมไม่รู้จะเอาอันไหนเป็นหลักในการนับวันหมดอายุของยา ขอความกรุณาตอบและให้รายละเอียดแก่ผมด้วย

3.ยาประเภทที่เป็นครีม ไม่มีวันกำหนดว่าหมดอายุเมื่อใด ผลิตเมื่อใด เราจะสังเกตอย่างไรครับ

4. “Vilform-Hydrocortisone” ผลิตปีไหนครับ

สุรพงศ์/ลำปาง

 

ตอบ

1.ยาคลอร์เฟนิรามีนกินนาน ๆ ก็ไม่มีผลที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่อาจจะดื้อยา คือไม่ได้ผลในการรักษาและอีกอย่างคือ ง่วงนอน

2.คำว่า Exp.03/84 ย่อมาจาก Expiration Date แปลว่าวันหมดอายุ ตั้งแต่วันที่1 มีนาคม ค.ศ.1984
คำว่า Mfg.03/82 ย่อมาจาก Manufacturing Date แปลว่า วันที่ผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.1982

3.ยาประเภทครีม ถ้าสีเปลี่ยนไป หรือเนื้อครีมเหลวเละ แสดงว่าเสีย หรืออีกอย่างคือ ดูวันที่ของทะเบียนยาเช่น 0213/2523 ดูที่ 2523นับจากปีปัจจุบันถอยหลังถึงปีพ.ศ. ตามที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงสาธารณสุข ถ้าเกิน 5 ปี แสดงว่ายาหมดอายุ

4.ชื่อที่เขียนมานั้นเป็นชื่อการค้าไม่ได้บอกวันที่ผลิตมา ต้องไปสังเกตดูที่ข้างกล่องของยามาใหม่ โดยดูคำว่า Mag-Date จึงจะบอกได้ เช่นMag 03/82 แปลว่าผลิตเดือนมีนาคม ค.ศ.1982

 

เภสัชกรอุทัย มงคลนิตย์
 

ข้อมูลสื่อ

65-009
นิตยสารหมอชาวบ้าน 65
กันยายน 2527
108 ปัญหายา
ภก.อุทัย มงคลนิตย์