• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วัคซีนกิน ป้องกันไอกรนชนิดแรกของโลกมีทารกได้รับการให้ภูมิคุ้มกันด้วยยานี้ไปเป็นจำนวน 50,000 คน และยังไม่มีรายงานอาการข้างเคียงแต่อย่างใด

นักวิทยาศาสตร์ในประเทศออสเตรียได้คิดค้นวัคซีนป้องกันไอกรน “ชนิดกิน” สำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นวัคซีนกินป้องกันไอกรนชนิดแรกเพราะที่ใช้กันอยู่เป็นชนิดใช้ฉีด ชนิดยากินนี้ดีกว่ายาฉีดที่สามารถใช้กับทารกแรกเกิดได้ทันที ขณะ-ที่ยาฉีดต้องให้หลังจากทารกมีอายุได้ 4-5 เดือนไปแล้วยาชนิดนี้ได้มีการขึ้นทะเบียนในประเทศออสเตรียมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ข่าวได้ระบุว่ามีทารกได้รับการให้ภูมิคุ้มกันด้วยยานี้ไปเป็นจำนวน 50,000 คน จากการติดตามเท่าที่ได้รับรู้ในทุกวันนี้ว่า ยานี้ยังไม่มีรายงานอาการข้างเคียงแต่อย่างใด และกุมารแพทย์ในประเทศออสเตรีย ก็ยอมรับยานี้มากขึ้น

ขณะนี้บริษัทผู้ผลิตประสงค์ที่จะนำยานี้ออกจำหน่ายไปทั่วโลก แต่แหล่งข่าวไม่ได้ให้รายละเอียดในการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายสำหรับยาใหม่ชนิดนี้
 

(เรียบเรียงจาก Scrip 1303 April 27th 1968)
ภ.ญ. สุนทรี วิทยานารถไพศาล

 

ข้อมูลสื่อ

111-031
นิตยสารหมอชาวบ้าน 111
กรกฎาคม 2531
ผศ.สุนทรี วิทยานารถไพศาล