• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เด็กหอบหืดกินยาแผนโบราณ อันตรายมาก

 

พบว่ายา 23 ตัวอย่าง มีถึง 19 ตัวอย่างที่มีส่วนผสมของยาสเตียรอยด์ ในรูปของของเพร็ดนิโซโลน และเด็กซาเมทาโซน บางตัวอย่างมียาขยายหลอดลมทีโอฟีลลีน ยาแอนติฮิสตามีนก็มี

จากการสังเกตของคุณหมอ ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย แห่งคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ว่าเด็กที่เป็นโรคหอบหืด กินยาแผนโบราณแล้ว หน้าตาบวม หน้ากลม น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ภาษาหมอเรียกว่า กลุ่มอาการคุชชิ่งกอยด์ (Cushingoid Syndrome) จึงได้เริ่มวิเคราะห์หาส่วนผสมของยาแผนโบราณที่เก็บมาได้จากผู้ป่วย จำนวน 23 ตัวอย่างจากเมษายน 2522 – ตุลาคม 2529 มีทั้งชนิดลูกกลอน สีน้ำตาล สีดำ สีขาว และเป็นยาที่เป็นกวนปั้นสีน้ำตาลก็มี ก็คล้าย ๆ ยาแผนโบราณทั้งหลายแหล่
พบว่ายา 23 ตัวอย่างมีถึง 19 ตัวอย่างที่มีส่วนผสมของยาสเดียรอยด์ ในรูปของเพร็ดนิโซโลน และเด็กซาเมทาโซน บางตัวอย่างมียาขยายหลอดลมทีโอฟิลลีน ยาแอนติฮิสตามีน ก็มี

ที่น่ากลัวมากก็คือ เด็กหอบหืดที่ใช้ยามีสาวนผสมสเดียรอยด์ 19 ราย มีถึง 15 รายที่มีหน้าตาคุชชิ่งกอยด์ดังกล่าว ยาแผนโบราณที่คนไข้ได้มาก็ได้จากคำแนะนำของผู้รู้จัก (ผู้หวังดีทั้งนั้น) พระบางรายซื้อมาจากฮ่องกงโน่น อันตรายของยาสเตียรอยด์ก็มี เช่น เด็กโตช้า กัดกระเพาะอาหาร ทำให้เป็นแผล ตาต้อกระจก กระดูกผุ และต่อมหมวกไตฝ่อหรือไม่ทำงาน อาจถึงตายได้

เรื่องของเรื่อง คือ อย่าได้เชื่อคำแนะนำของผู้ใดให้ไปซื้อยาแผนโบราณแก้หอบหืดมากิน เพราะคนสมัยนี้ไม่ธรรมดาแล้ว รู้ว่าตัวยาอะไรเป็นอะไร ผสมกันเข้าไป เพราะเขาทราบนี่ว่าสเตียรอยด์ใช้รักษาหอบหืดได้ แต่แพทย์เป็นผู้สั่งใช้ขนาดและระยะเวลาต้องพอเหมาะ และใช้เฉพาะรายที่จำเป็นเท่านั้น
ใช้ทั่ว ๆ ไปก็เปรอะอันตราย มากก็เลอะ หอบหืดก็ไม่หาย แถมได้โรคอื่นมาอีก ต้องรักษาลำบากลำบน เผลอได้รับเชื้อโรคแทรกซ้อน พอดีพอร้ายเลยเรียบร้อยโรงเรียน ยาโบราณ (แอบผสมยาสมัยใหม่)
ก็เท่านั้นเอง...ระวังหน่อยนะครับ ผู้หวังดี หรือพระ ถ้าไม่ทราบว่ายาอะไรเป็นอะไร ก็อย่าได้แนะนำ บาปเปล่า ๆ!
 

(จาก ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย ยาแผนโบราณสำหรับผู้ป่วยเด็กหอบหืด วารสาร สมาคมกุมารแพทย์ฯ 2531; 26 : 83 - 5)

น.พ. อำนาจ บาลี
 

ข้อมูลสื่อ

113-007
นิตยสารหมอชาวบ้าน 113
กันยายน 2531
นพ.อำนาจ บาลี