• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

บาดเจ็บจากเก้าอี้หัดเดิน หากเป็นไปได้อย่าให้ลูกใช้


อันตรายที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นบาดเจ็บที่ศีรษะ ถึงหัวกะโหลกร้าวหรือแตกก็มีมาก กระดูกหักก็เยอะ ดั้งจมูกหัก บาดแผล ฟันหักก็มี

มีพ่อแม่หลายคนมาปรึกษาว่าจะให้ลูกหัดเดินโดยใส่ลูกลงในเก้าอี้หัดเดินดีไหม?
เคยตอบว่าได้ แต่คำนึงถึงถึงความปลอดภัยด้วย เพราะเคยเห็นเด็กหกคะเมน ตกจากเก้าอี้หัดเดินแล้วเสียวไส้!   ได้พบรายงานจากโตรอนโตประเทศแคนาดา โดยคุณหมอไรเดอร์ และคณะ เกี่ยวกับลักษณะการใช้ และบาดเจ็บจากการตกเก้าอี้หัดเดินแล้วก็ตกใจ ลองติดตามดูซิครับ

ที่สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2523 คาดว่าบาดเจ็บจากเก้าอี้หัดเดินมีถึง 23,900 ราย และปีนั้นเองมีการขายเก้าอี้หัดเดินได้ถึง 1 ล้านตัว
จากโรงพยาบาลเด็กที่โตรอนโตในปี 2527 มีเด็กบาดเจ็บถึง 134 รายที่เกี่ยวข้องกับการใช้การเก้าอี้หัดเดิน เด็กอายุตั้งแต่ 4 เดือนครึ่งจนถึง 15 เดือน เหตุเกิดถึง 139 ครั้ง เกิดในบ้านตัวเองเป็นส่วนใหญ่ และแถมยังอยู่กับพ่อ หรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ เป็นเด็กผู้ชายเสียส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64)
เหตุการณ์ที่เกิด เกิดจากการตกบันไดถึง 123 ราย เด็กตกจากเก้าอี้เอง 10 ราย 3 รายเกิดจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก และอีก 3 ราย บาดเจ็บจากของอย่างอื่น

อันตรายที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นบาดเจ็บที่ศีรษะ ถึงหัวกะโหลกร้าวหรือแตกก็มีมาก กระดูกหักก็เยอะ ดั้งจมูกหัก บาดแผล ฟันหัก ก็มี ก่อนหน้ารายงานนั้น มีเด็กอายุ 6 เดือนตายจากการนั่งเก้าอี้หัดเดิน แล้วตกจากบันไดสูง 14 ขั้น หัวฟาดพื้นเรียบร้อย นั่นคืออันตรายและบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากเก้าอี้หัดเดิน ซึ่งส่วนใหญ่ มักจะได้รับเป็นของขวัญให้กันใช้จากเพื่อนบ้าน หรือบางคนไม่รู้เรื่องรู้ราว ก็ตั้งใจไปซื้อมาให้ลูกใช้จริง ๆ ซึ่งผลได้ไม่คุ้มเสีย เก้าอี้หัดเดินไม่ได้ช่วยให้ลูกคุณเดินได้เร็วขึ้นเลย และไม่ควรให้ลูกนั่งเล่นแทนการอุ้มชู ให้อยู่ในเตียงของเขาจะปลอดภัยกว่า

เลิกใช้เสียเถอะครับ อันตรายจากเก้าอี้หัดเดินมีมาก
และอย่า...ให้ใครเอาไปใช้ต่อ ถ้าเป็นไปได้ ทำลายเสีย

(จาก Reider MJ er al : Patterns of walker Use and Walker injury Pediatrics 1986; 78 : 488-493.)


น.พ. อำนาจ บาลี

 

ข้อมูลสื่อ

113-009
นิตยสารหมอชาวบ้าน 113
กันยายน 2531
นพ.อำนาจ บาลี