• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วิธีเอาวัตถุแปลกปลอมออกจากจมูกเด็ก


เอาปากประกบริมฝีปากเด็ก เป่าลมเข้าไป (เหมือนการช่วยหายใจเด็กเวลาเด็กหมดสติหรือไม่หายใจ) จนกระทั่งรู้สึกว่าตึงปาก ตึงคอ แล้วผู้ป่วยหายจอกแรง ๆ ทันที วัตถุแปลกปลอมก็จะหลุดออกมาทางจมูกได้

มีจดหมายถึงบรรณาธิการ ในวารสารNew England Journal of Medicine เขียนว่า ในช่วงที่ผู้เขียนทำงานเป็นแพทย์มานาน 20 ปีเศษ ได้ใช้วิธีเอาวัตถุแลกปลอมออกจากรูจมูกเด็กโดยการ “เป่าออก”
วิธีทำคือเอาปากประกบริมฝีปากเด็ก เป่าลมเข้าไป (เหมือนการช่วยหายใจเด็กเวลาเด็กหมดสติ หรือ ไม่หายใจ) จนกระทั่งรู้สึกว่าตึงปาก ตึงคอ แล้วผู้ป่วยหายใจออกแรง ๆ ทันที วัตถุแปลกปลอมก็จะหลุดออกมาทางจมูกได้

วิธีนี้ผู้เขียนเล่าว่าได้ใช้มานานแล้ว และสามารถช่วยเอาวัตถุแปลกปลอมต่าง ๆ เช่น ลูกปัด ฟองน้ำ ดินสอสีดินน้ำมัน ยางลบ ฯลฯออกจากจมูกเด็กได้เป็นผลสำเร็จมากราย
 

(เรียบเรียงจาก Guazzo E. Removal of forign bodies from the nose. N Engl J Med 1985; 312:725.)

น.พ. อำนาจ บาลี

 

ข้อมูลสื่อ

113-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 113
ตุลาคม 2531
นพ.อำนาจ บาลี