• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผึ้ง (นมผึ้ง-รอยัลเยลลี่) (ตอนที่ 6)

อาหารสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการหรือโรคที่นำมาเสนอนี้ เป็นการศึกษาของประเทศจีน ซึ่งทางจีนได้มีการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ หากท่านผู้อ่านท่านใดได้เคยใช้ในการรักษาอาการ หรือโรคใดและได้ผล กรุณาแจ้งมายัง “หมอชาวบ้าน” เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลศึกษา และเผยแพร่เพื่อให้เป็นประโยชน์ส่วนร่วมต่อไป

                             


ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงผลการทดสอบนมผึ้งที่มีผลต่อร่างกาย เช่น ทำให้อายุยืนยาว, ผลต่อระบบไร้ท่อ, ฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย และความเป็นพิษของนมผึ้ง ในฉบับนี้จะได้กล่าวถึงสรรพคุณและการใช้นมผึ้งทางคลินิก

สรรพคุณและการใช้นมผึ้งทางคลินิก
1. โรคประสาทที่มีอาการอ่อนเพลียอย่างเรื้อรัง อ่อนแรง อ่อนใจ อาการจิตซึมเศร้า เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ฯลฯ ในการรักษาผู้ป่วย 90 ราย (ชาย 35 ราย หญิง 55 ราย) หลังจากรักษานาน 2-3 เดือน อาการโรคดีขึ้นทั้งหมด หายเป็นปกติ 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 86 ดีขึ้น 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 14
อาการที่ผิดปกติคือ อาการนอนไม่หลับหายไป สามารถใช้แรงงานสมองได้มากขึ้น กินอาหารได้ มากขึ้น อารมณ์แจ่มใสขึ้น อาการปวดหัวขึ้นมึนหัวเป็นน้อยลง
ในการสำรวจน้ำหนักของผู้ป่วย 17 ราย พบว่ามี 16 รายที่มีน้ำหนัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.4 กิโลกรัม (ในจำนวนนี้มี 2 รายที่น้ำหนักเพิ่ม 4.8 กิโลกรัม)


2. โรคตับ (มีอาการอ่อนเพลีย กินไม่ได้ ปวดตับ ท้องมาน นอนไม่หลับ เป็นต้น) ในผู้ป่วย 35 ราย ได้ผลดี 14 ราย ได้ผล 15 ราย รวมร้อยละ 83.9 ในจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังร้อยละ 71.4 สำหรับอาการของโรคนั้น อาการกินไม่ได้ได้ผลร้อยละ 84.6 อาการอ่อนเพลียได้ผลร้อยละ 68.7 โดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยกินได้มากขึ้น ร่างกายแข็งแรง อารมณ์เบิกบานขึ้น
สำหรับโรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลัน ในผู้ป่วย 22 ราย หลังจากใช้นมผึ้ง 3 – 14 วัน อาการจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตับที่โตจะเล็กลงใน 3 วัน เอนไซม์ทรานส์อะมีเนส ซึ่งสูงกว่า 40 หน่วยจะลดลงเป็นปกติในเวลาประมาณ 10 วัน

ผลการทดลองในเด็กที่เป็นตับอักเสบชนิดติดต่อจำนวน 20 ราย ในแผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์เซี่ยงไฮ้ ผลการรักษาโดยเฉลี่ยเด็กจะกินอาหารได้เป็นปกติใน 5 วัน อาการดีซ่านดีขึ้นในเวลาเฉลี่ย 4.5 วัน และอาการดีซ่านหายไปในเวลาเฉลี่ย 6.8 วัน อาการตับบวมจะลดลงในเวลา 4.3 วัน และเป็นปกติในเวลาเฉลี่ย 11 วัน การทำงานของตับเป็นปกติในเวลาเฉลี่ย 11.4 วัน


3. โรคหลอดเลือด
สำหรับผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงหรือต่ำ หลังจากกินนมผึ้งแล้ว จะทำให้ความดันเลือดเป็นปกติ ผลการทดลองของสถาบันการแพทย์รัสเซียพบว่า ผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแข็งตัว 12 ราย ซึ่งมีอายุระหว่าง 58-70 ปี ให้นมผึ้งใต้ลิ้น ทำให้ความดันเลือดของผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง  มีการทดลองกับกระต่ายเลี้ยง พบว่า นมผึ้งสามารถลดไขมันและโคเลสเตอรอล ทำให้ลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงไปได้
ผลการทดลองของสถาบันการแพทย์แห่งหนึ่งในรัสเซีย ในผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแข็งตัวระยะต้นจำนวน 16 ราย โดยทำการรักษา 3 ช่วง (ช่วงละ 10 วัน) ในช่วงแรกให้ผู้ป่วยกินนมผึ้งวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 10 มิลลิลิตร ช่วงที่สองและสามให้เพิ่มลดนมผึ้งตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย
ผลการทดลองพบว่า หลังจาก เสร็จสิ้นการรักษาช่วงแรก ผู้ป่วยกินอาหารได้ดีขึ้น ความดันเลือดมีแนวโน้มลดลงเป็นปกติ อาการปวดหัวใจหายไป ผลการรักษาในช่วงที่สองและสาม ผู้ป่วยเป็นปกติ
ผลการใช้นมผึ้งรักษาผู้ป่วย 51 ราย ของโรงพยาบาลปักกิ่ง โดยใช้นมผึ้งใส่ในแคปซูล หลังจากรักษานาน 2 เดือน โคเลสเตอรอลของผู้ป่วยลดจาก 287 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เหลือ 238 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ไตรกลีเซอไรด์ลดจาก 252 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เหลือ 134 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

ในระหว่างการใช้นมผึ้งรักษาโรค พบว่า นมผึ้งสามารถเพิ่มฮีโมโกลบิน (สารสีแดงในเม็ดเลือดแดง) ในผู้ป่วย แต่ละรายจะเพิ่มดังนี้ จาก 12.4 กรัมเพิ่มเป็น 13.7 กรัม จาก 8.5 กรัมเพิ่มเป็น 9.8 กรัม จาก 8.9 กรัมเพิ่มเป็น 11.6 กรัม และจาก 12.4 กรัมเพิ่มเป็น 15.8 กรัม
 

( อ่านต่อฉบับหน้า )

ข้อมูลสื่อ

113-021
นิตยสารหมอชาวบ้าน 113
กันยายน 2531
อาหารสมุนไพร
วิทิต วัณนาวิบูล