• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไส้เลื่อนจากการผ่าตัด

 

ชายคนนี้เคยได้รับการผ่าตัดแผลในกระเพาะอาหารมาก่อน บาดแผลเกิดการอักเสบและเนื้อติดกันไม่ดี เมื่อแผลหายผนังหน้าท้องในบริเวณนี้จึงอ่อนแอ มีลักษณะโป่งออกเหมือนลูกโป่ง โดยเฉพาะเวลายืน นั่ง หรือเวลาไอ
เมื่อหน้าท้องโป่งออกเป็นกระเปาะแบบนี้ ย่อมเปิดโอกาสให้ลำไส้ที่ขดอยู่ภายในช่องท้องไหลเลื่อนลงมาในกระเปาะนี้ได้ จึงเรียก ไส้เลื่อน (hernia) แต่เป็นไส้เลื่อนที่เกิดจากการผ่าตัด (ไส้เลื่อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะเป็นตรงขาหนีบ หรืออัณฑะเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งอาการสะดือจุ่นก็ถือเป็นไส้เลื่อนชนิดหนึ่ง)
ไส้เลื่อนที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ หากปล่อยทิ้งไว้วันร้ายคืนร้าย ลำไส้ที่ไหลเลื่อนลงมาอาจพันกันทำให้เกิดการอุดตันของทางเดินอาหารเป็นอันตรายได้
ดังนั้น จึงควรทำการผ่าตัดแก้ไข เพื่อตัดไฟเสียแต่ต้นลม

 

ข้อมูลสื่อ

119-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 119
มีนาคม 2532
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ