• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ข้อมือตก

 

   

 

อาการที่คนไข้ยกข้อมือไม่ขึ้นเนื่องจากกล้ามเนื้อที่บังคับข้อมือไม่ทำงานหรือเป็นอัมพาต เราเรียกว่าข้อมือตก (wrist drop) ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพียงข้างเดียว หรือเกิดพร้อมกันทั้ง 2 ข้างก็ได้
สาเหตุเนื่องจากมีการอับเสบของประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อบังคับข้อมือ ที่เรียกว่า ประสาทเรเดียล (radial nerve) จึงทำให้เกิดอาการชา และเป็นอัมพาตในบริเวณนั้น
ทั้งนี้อาจเกิดจากสาเหตุได้หลายประการด้วยกัน เช่น โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคพิษจากสารตะกั่ว โรคเบาหวาน เป็นต้น ถ้าอยู่ ๆ พบอาการแบบนี้ ก็ควรจะรีบไปหาหมอ เพื่อตรวจดูสาเหตุ

ถ้าสามารถแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้ ก็มีทางรักษาอาการข้อมือตกนี้ให้หายขาดได้ ซึ่งอาจใช้เวลาฟื้นตัวนานเป็นเดือน บางคนอาจต้องใช้เวลา 6-12 เดือน

 

ข้อมูลสื่อ

114-013
นิตยสารหมอชาวบ้าน 114
ตุลาคม 2531