• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

มาตรฐาน 'SizeThai'

S, M, L, XL ขนาดของเสื้อผ้าที่คนไทยคุ้นเคยกันดีราวกับท่องจำ แต่จะดีกว่าหรือไม่...หากเราจะมีขนาดเสื้อผ้าที่เหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ อาทิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ไทยวาโก้ โตโยต้า เทสโก้ โลตัส และธนูลักษณ์ ประกาศเปิดตัว 'SizeThai' (ไซส์ไทย)

ครั้งแรกที่ประเทศไทยพัฒนาขนาดไซส์ต่างๆ (Size Chart) ที่เป็นมาตรฐานสำหรับรูปร่างของคนไทยโดยเฉพาะ โดยใช้เทคโนโลยี '3D Body Scanning' ที่ทันสมัย ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของทีมนักวิจัยโครงการ SizeThailand ที่ได้ทำการสำรวจวัดเรือนร่าง กับกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิง หลายช่วงอายุ จำนวน 13,442 คน ทั่วประเทศ พร้อมให้ธุรกิจไทยนำข้อมูลไปต่อยอดในอุตสาหกรรมต่างๆ

เครื่อง 3D Body Scanner นั้น จะทำงานโดยการฉาย ริ้วแสงสีขาว (Light Stripe) ไปที่ร่างกายผู้รับการสแกน โดยมีเซ็นเซอร์ 12 ตัว เป็นตัวจัดเก็บข้อมูลรูปร่าง และส่งผลไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลภาพที่ได้ สร้างเป็นโครงร่างจุดสำคัญต่างๆ และเชื่อมโยงจุดทั้งหมดเข้าด้วยกันจนเห็นเป็นพื้นผิวแบบ 3 มิติ

ต่อจากนั้น ซอฟต์แวร์จะทำการกำหนด Landmark บนร่างกาย และวัดสัดส่วนของร่างกายโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ และรวดเร็ว กว่าการวัดด้วยมือที่เคยทำมา

หลังจากที่สแกนด้วยเครื่องเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำข้อมูลที่ได้จากการสแกนมาร่วมกับเทคโนโลยีการประมวลผลที่เรียกว่า Swarm Intelligence ซึ่งดำเนินการโดย ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ ซึ่งเป็นนักโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวในการจัดระบบข้อมูลเพื่อประมวลผลให้ได้เป็นตารางมาตรฐาน 'SizeThai'ž

มาตรฐาน 'SizeThai' แบ่งออกเป็น 9 ไซส์สำหรับผู้ชาย ได้แก่ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 โดยกำหนดจากรอบอก และรอบเอว สำหรับผู้หญิงแบ่งออกเป็น 10 ไซส์ ได้แก่ 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 โดยกำหนดจากรอบอก รอบเอว และรอบสะโพก นอกจากนี้ พบว่า ผู้ชายไทยส่วนใหญ่อยู่ที่ ไซส์ 40 และผู้หญิงไทยส่วนใหญ่อยู่ที่ ไซส์ 36

'SizeThai' จะเปิดเผยสู่สาธารณชนทางเว็บไซต์ www.sizethailand.org พร้อมให้ธุรกิจไทยนำข้อมูลไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เสื้อผ้า เก้าอี้ เตียงนอน เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์ และการแพทย์ เพื่อออกแบบ และผลิตผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับรูปร่างและสัดส่วนของคนไทยยิ่งขึ้น

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า "ในขณะที่ประเทศชั้นนำต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ได้เคยใช้เทคโนโลยี 3D Body Scanning ที่ก้าวหน้านี้ เพื่อสำรวจจัดทำไซส์มาตรฐานของประชากร ซึ่งประสบความสำเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ เหล่านั้นแล้ว

ในภูมิภาคเอเชีย มีเพียงญี่ปุ่น และประเทศไทยเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันนี้เพื่อทำไซส์มาตรฐานได้สำเร็จ ซึ่งคาดว่าจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศได้เช่นเดียวกัน"

ดร.พันธ์ศักดิ์ กล่าวว่า มาตรฐาน 'SizeThai' และข้อมูลจากการสำรวจโครงการ SizeThailand นี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้าต่างๆ ในอันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตให้ถูกกลุ่มลูกค้า ถูกปริมาณ และเกิดการบริหารจัดการสต็อกสินค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในธุรกิจเสื้อผ้า

นอกจากนี้ เนื่องจากทางทีมวิจัยเล็งเห็นว่า ฐานข้อมูลที่ได้จากการทำการสำรวจน่าจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มตามความต้องการของธุรกิจ เช่น เพื่อออกแบบเสื้อผ้าให้ได้ไซส์ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มอายุของลูกค้าที่ต้องการ ทางทีมวิจัยจึงกำลังหาแนวทางต่อยอดทางธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการใช้มาตรฐาน 'SizeThai' นี้อย่างกว้างขวาง

หากบริษัท หรือผู้ประกอบการรายใดสนใจ สามารถติดต่อมาได้ที่ 0-2564-6900 ต่อ 2224 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sizethailand.org

ข้อมูลสื่อ

360-006-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 360
เมษายน 2552
กองบรรณาธิการ