• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ทวารหนักโผล่

 
 

 

เด็กที่มีอาการท้องเดินรุนแรง ถ่ายท้องถี่ ๆ บางครั้งอาจนั่งเบ่งจนเนื้ออ่อนตรงปากทวารหลุดออกมาข้างนอก เห็นเป็นเนื้อนุ่ม ๆ แดง ๆ ดังในภาพได้ เรียกว่าทวารหนักโผล่ (Rectal prolapse)
เด็กที่เป็นโรคพยาธิแส้ม้า ถ้ามีอาการถ่ายรุนแรง ก็จะพบอาการนี้ได้เช่นกัน บางครั้งจะเห็นตัวพยาธิติดออกมาให้เห็นบนผิวของก้อนเนื้อที่โผล่ออกมาด้วย

การรักษา ควรให้แพทย์ช่วยเหลือโดยการใช้มือช่วยดันให้กลับเข้าไปข้างใน
ถ้าสงสัยเป็นโรคพยาธิแส้ม้า ก็จะให้เด็กกินยาถ่ายพยาธิมีชื่อว่า มีเบนตาโซล เช้า 1 เม็ด เย็น 1 เม็ด เป็นเวลา 3 วัน
 

ข้อมูลสื่อ

111-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 111
กรกฎาคม 2531
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ