• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผมร่วงเป็นหย่อม

 

    


อาการผมร่วงเป็นหย่อม ๆ อาจมีสาเหตุได้ต่าง ๆ กันไป
บางคนอาจเกิดจากการชอบถอนผมเล่นจนผมส่วนนั้นแหว่งหายไป เมื่อหยุดถอนผมก็จะงอกขึ้นมาได้ใหม่ คนที่มีแผลเป็นที่หนังศีรษะ ผมในบริเวณนั้นมักจะหลุดหายไปอย่างถาวร

โรคเชื้อราที่หนังศีรษะ (พูดภาษาชาวบ้านว่า ขี้กลากขึ้นหัว) ก็อาจทำให้ผมแห่วงหายเป็นหย่อมได้ หนังศีรษะในบริเวณนั้นมักมีลักษณะเป็นผื่นแดง คันและเป็นขุย ๆ บางครั้งอาจพบว่ามีกลากขึ้นที่ผิวหนังส่วนอื่นๆ ด้วย เมื่อรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อราก็มักจะหายได้

คนที่ชอบเที่ยวเกิดมีแผลริมแข็งขึ้นที่อวัยวะเพศหรือออกดอกตามตัว ก็อาจมีอาการผมร่วงเป็นหย่อมได้ ลักษณะเช่นนี้เข้าได้กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (กามโรค)ที่เรียกว่า “ซิฟิลิส” นั่นเอง ถ้าสงสัยหมอจะสั่งตรวจเลือดดูว่ามีเลือดบวกต่อซิฟิลิสหรือไม่ ถ้าเป็นโรคนี้ก็ต้องฉีดยารักษา ปล่อยไว้อาจมีโรคแทรกซ้อนอันตรายอื่น ๆ ตามมาได้ อาการผมร่วงเป็นหย่อมบางครั้งอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งจะเป็นอยู่ระยะหนึ่ง แล้วมักจะหายไปได้เอง

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีอาการผมร่วงเป็นหย่อมเกิดขึ้น ทางที่ดีก็ควรจะให้หมอตรวจหาสาเหตุให้แน่นอนดีกว่าครับ
 

ข้อมูลสื่อ

110-013
นิตยสารหมอชาวบ้าน 110
มิถุนายน 2531
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ