• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การตัดสินใจขริบหนังปลายอวัยวะเพศของลูกชาย เกี่ยวข้องกับการขริบหนังปลายอวัยวะเพศของพ่อ


เป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว ที่สถาบันกุมารเวชศาสตร์ และวิทยาลัยสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้เสนอคัดค้านการขริบหนังปลายอวัยวะเพศชายเป็นประจำสำหรับเด็ก ๆ ทุกคน


อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดแบบนี้ก็ยังทำกันเป็นล่ำเป็นสัน หาได้มีการลดน้อยลงไปไม่ ทั้ง ๆ ที่ข้อดีข้อเสีย ผลพวงจากการทำขริบหนังได้บอกกล่าวให้กับพ่อแม่ แต่พ่อแม่ก็มิได้นำพา คำแนะนำหาได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพ่อแม่ไม่
นายแพทย์มาร์ก บราวน์ และคุณพยาบาลเชอริล บราวน์ ได้ทำการศึกษาถึงเหตุผลว่าทำไมจึงตัดสินใจเช่นนี้  จากการศึกษาพ่อแม่ของเด็กที่ขริบหนังทั้งหมด 126 ราย ได้คำถามที่เกี่ยวข้องกับแม่ 121 ราย เกี่ยวข้องกับพ่อ 86 ราย
ได้ข้อคิดเห็นของพ่อแม่ที่ยอมให้ลูกขริบหนังดังนี้
1. ทำความสะอาดง่าย
2. ตัวพ่อเองขริบหนังปลายอวัยวะเพศเรียบร้อยแล้ว
3. จะมีปัญหาน้อยเมื่อเด็กโต
4. ไม่ต้องการให้ลูกดูต่างจากเด็กอื่น ๆ (เด็กอเมริกันส่วนใหญ่ขริบหนังปลายอวัยวะเพศ)
5. โอกาสที่จะติดเชื้อหรือเป็นมะเร็งน้อย
6. พี่ชายของเขาก็ขริบหนังปลายเหมือนกัน
7. ดูดีกว่า
8. ของแม่แถมอีกอันว่าพ่อเขาเลือกให้ขริบเอง

ส่วนคนที่คัดค้าน โดยให้เหตุผลว่า
1. ไม่มีความสำคัญทางการแพทย์
2. ไม่คิดว่าน่าจะทำ
3. พ่อก็ไม่ได้ถูกขริบหนัง
4. กลัวติดเชื้อและเลือดออก
5. เด็กได้รับความเจ็บปวด
6. ให้ลูกเลือกเอาเอง (เมื่อตอนโตขึ้น)
7. ของแม่เพิ่มเป็นอีกว่า พ่อของเด็กเลือกเอง
8. อีกข้อของแม่ คือเคยอ่านข่าวสารว่าไม่จำเป็นเลย

ข้อสรุปที่สำคัญอยู่ตรงที่ว่า
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าจะให้ลูกถูกขริบหนังหรือไม่ก็คือ
คุณพ่อเคยถูกขริบหนังปลายอวัยวะเพศชายหรือไม่
สถิติการขริบหนังของลูกชาวอเมริกันไม่เปลี่ยนแปลง ก็ด้วยเหตุผลทางด้านประเพณีนิยมมากกว่าที่จะเป็นผลจากความไม่รู้หรือความเข้าใจผิดทางด้านการแพทย์ของพ่อแม่

(จาก Brown Ms.Brown CA. Circumcision decision : prominence social concerns. Pediatrics 1987 ; 80 : 215-9.)
น.พ. อำนาจ บาลี


 

ข้อมูลสื่อ

114-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 114
ตุลาคม 2531
นพ.อำนาจ บาลี