• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หน้าปัญญาอ่อน


  


 

 

 

 

 

 

 


เด็กทั้ง 3 คน ในภาพมีอายุต่างกัน และไม่ใช้พี่น้องพ่อแม่เดียวกัน แต่มีใบหน้าที่แปลก ๆ ซึ่งดูละม้ายคล้ายคลึงกันมาก ลักษณะที่แปลกก็คือ หางตาทั้งสองข้างเฉียงขึ้นบน จมูกแบน และลิ้นมีลักษณะโตจนคับปาก
นี่แหละครับที่เรียกกันว่า “หน้าปัญญาอ่อน”

เด็กเหล่านี้จะมีการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ เช่น คลานได้เมื่ออายุใกล้จะครบขวบ เริ่มเดินเมื่ออายุเกือบสองขวบ เรียกพ่อแม่ได้เมื่ออายุ 2-3 ขวบ เป็นต้น ที่สำคัญ คือจะมีสติปัญญาทึบหรือปัญญาอ่อน


โรคนี้ภาษาหมอเรียกว่า โรคดาวน์ (Down’s syndrome) ซึ่งเป็นโรคปัญญาอ่อนชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม(สาเหตุของปัญญาอ่อนนั้นมีได้หลายอย่าง นอกจากพันธุกรรมแล้ว ยังอาจเกิดจากโรคหัดเยอรมัน โรคซิฟิลิส หรืออื่น ๆ )

โรคดาวน์ นี้มักเกิดกับเด็กที่คลอดขณะที่แม่มีอายุมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแม่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ก็อาจมีโอกาสให้กำเนิดลูกปัญญาอ่อน (โรคดาวน์) ได้มากกว่า แม่ทีมีอายุน้อยกว่า 35 ปี ลงมา หลายเท่า ทั้งนี้เป็นเพราะพันธุกรรมที่อยู่ในไข่แม่อาจเกิดการกลายพันธุ์ เมื่อผสมกับเชื้อพ่อ จึงส่งผลให้ทารกกลายเป็นปัญญาอ่อนไป

ถ้าจะมีลูกเมื่ออายุเกิน 35 ปีขึ้นไป ก็ควรคิดถึงโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการมีลูกปัญญาอ่อนไว้ด้วย (แม้ว่าโอกาสเสี่ยงนั้นจะมีเพียงประมาณร้อยละ 2-3 ก็ตาม)

ข้อมูลสื่อ

67-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 67
พฤศจิกายน 2527
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ