• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แอดมิต, ดิสชาร์จ

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุข จะมีการใช้ภาษาที่เข้าใจในหมู่หมอด้วยกันเอง หากได้ทำความรู้จัก “ภาษาหมอ” ก็จะทำให้เราสื่อสารกับหมอได้ดียิ่งขึ้น คอลัมน์นี้จึงขอแนะนำ “ภาษาหมอ” เดือนละคำสองคำบางครั้งเมื่อเราพาคนไข้ที่มีอาการหนักไปโรงพยาบาล หมอตรวจแล้วอาจสั่งพยาบาลว่า “คนไข้รายนี้จำเป็นต้องแอดมิต คุณช่วยโทรถามทางวอร์ด ดูซิว่ามีเตียวว่างที่จะรับคนไข้หรือไม่

หรือบางครั้งขณะที่เราไปเยี่ยมคนไข้ในวอร์ด อาจได้ยินพยาบาลถามแล้วจะให้ดิสชาร์จเลยได้ไหมค่ะ เพราะมีคนไข้รายใหม่รอคิวจะเข้ามาแอดมิต”

ในคำพูด 2 ประโยคข้างต้นนี้ มีภาษาหมออยู่หลายคำ

คำว่า วอร์ด หมายถึงหอพักผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้อธิบายไว้ในหมอชาวบ้านฉบับที่ 64 แล้ว

คำว่า เตียง หมายถึงเตียงนอนของผู้ป่วยในหอพักผู้ป่วย คำ ๆ นี้มีความหมายต่อคนไข้ที่มาโรงพยาบาลมาก คงจะได้กล่าวถึงในฉบับต่อ ๆ ไป ในฉบับนี้ขออธิบายคำว่า “แอดมิต” กับ “ดิสชาร์จ” 2 คำนี้ก่อน

แอดมิต (Admit) ภาษาหมอหมายถึง รับตัว (ผู้ป่วย) ไว้รักษา (ในโรงพยาบล)
ส่วนดิสชาร์จ (Discharge) หมายถึง จำหน่าย (ผู้ป่วย) ออก (จากโรงพยาบาล)
เมื่อผู้ป่วยมีอาการหนักหรือจำเป็นต้องทำการตรวจพิเศษ หรือให้การบำบัดรักษาอย่างพิสดาร หมอมักจะต้องสั่งให้รับตัว (แอดมิต) ผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล จนกว่าอาการจะดีขึ้นหรือปลอดภัยแล้ว ก็จะสั่งให้จำหน่าย (ดิสชาร์จ) ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล

เมื่อเข้าใจความหมายของทั้ง 2 คำ นี้แล้ว ลองกลับไปอ่านคำพูดของหมอและพยาบาล 2 ประโยคข้างต้นดูอีกครั้งซิครับ
 

ข้อมูลสื่อ

70-002
นิตยสารหมอชาวบ้าน 70
กุมภาพันธ์ 2528
พูดจาภาษาหมอ