• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฝ้าขาวในปาก


ในเด็กเล็กๆ
ที่ลิ้นเป็นฝ้าขาว มักเกิดจากเชื้อราขึ้นที่ลิ้น ฝ้านี้จะติดแน่น เขี่ยไม่ออก (ถ้าเป็นคราบบนนมติดที่ลิ้น ใช้ผ้า หรือสำลี เขี่ยออกได้ง่ายมาก) บางครั้งอาจพบหลังจากเด็กกินยาปฏิชีวนะรักษาไข้หวัด เจ็บคอ หรือโรคติดเชื้ออื่นๆ

ลิ้นเป็นฝ้าขาวแบบนี้อาจพบในผู้ใหญ่ได้เช่นกัน
การรักษา ใช้ยาน้ำสีม่วงที่มีชื่อว่า "เจนเชียนไวโอเลต" ป้ายลิ้นวันละ 2-3 ครั้ง จนกว่าจะหาย

ในคนสูงอายุ
ที่เคี้ยวหมากมานาน หากมีฝ้าขาวเกิดขึ้นในช่องปาก เช่นที่ กระพุ้งแก้ว โคนลิ้น ปลายลิ้น ฯลฯ หากใช้ เจนเชียนไวโอเลตป้ายแล้วไม่หาย หรือเป็นนานเกิน 3 สัปดาห์ ควรไปปรึกษาแพทย์เสียแต่เนิ่นๆ เพราะลักษณะเช่นนี้อาจเป็นสัญญาณเริ่มแรกของมะเร็งในช่องปากก็ได้ครับ

 
                                             
 

ข้อมูลสื่อ

53-002
นิตยสารหมอชาวบ้าน 53
กันยายน 2526
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ