• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน

 

สมุนไพรที่รักษาโรคกลากเกลื้อน
 
ชื่อสมุนไพร                                                                        วิธีใช้


กระชาย                                            เหง้า ตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าโรงเล็กน้อย ทาหลายๆ ครั้งจน
                                                          หาย

กระเทียม                                          หัว กระเทียม 3-4 กลีบ ตำให้ละเอียด คั้นเอาน้ำทาบริเวณที่เป็น
                                                          หรือนำมาผสมกับน้ำมะพร้าว เล็กน้อย ทาบริเวณที่เป็น 2-3 ครั้ง 
                                                          จนกว่าจะหาย

ข่า                                                      เหง้า แก่ ขนาดยาว 1 นิ้ว ตำให้ละเอียดผสมเหล้าโรงเล็กน้อย 
                                                           ทาหลายๆ ครั้งจนกว่าจะหาย

ชุมเห็ดเทศ                                       ใบ สด 3-4 ใบ ตำคั้นเอาน้ำผสมกับน้ำปูนใส หรือน้ำมะนาวทา
                                                           บริเวณที่เป็นวันละ 2-3 ครั้ง
    
ชุมเห็ดไทย                                       ใบ
สด 10-20 ใบ ตำผสมกับเหล้าโรงเล็กน้อย ทาบริเวณที่เป็น
                                                            วันละ 2-3 ครั้งจนหาย
                                                            เมล็ด 1 กำมือ โขลกกับน้ำมะพร้าว ทาวันละ 2-3 ครั้งจนหาย


สมุนไพรที่รักษาโรคผื่นคัน

ชื่อสมุนไพร                                                                             วิธีใช้
        
กะเบา                                                        เนื้อในเมล็ด
5-10 เม็ด ตำให้ละเอียด ทาบริเวณที่เป็น
   
ขมิ้นชัน                                                     เหง้า
สด หรือแห้ง บดให้ละเอียด ผสมน้ำปูนใส ทาบริเวณ
                                                                   ที่มีผื่นคัน

สำมะงา                                                     กิ่งและใบสด 3-4 กำมือ สับเป็นท่อน ต้มอาบแก้คัน
  
เหงือกปลาหมอ                                       ใบสดและต้นสด
3-4 กำมือ สับเป็นท่อน ต้มอาบแก้คัน

พลู                                                             ใบ สด โขลกผสมกับเหล้าโรง ทาบริเวณที่คัน

หนาด                                                         ใบ ต้มน้ำอาบแก้คัน


สมุนไพรที่สมานแผล

ชื่อสมุนไพร                                                                           วิธีใช้

บัวบก                                                                        ต้นสด ตำพอกปิดบาดแผล
    
สาบเสือ                                                                    ใบ
และ ยอดอ่อน ขยี้ทาพอกแผลสด

ขมิ้นชัน                                                                     เหง้า สดหรือแห้ง บดให้ละเอียด ผสมน้ำปูนใส
                                                                                   ทา

 

ข้อมูลสื่อ

53-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 53
กันยายน 2526
ผศ.สุนทรี วิทยานารถไพศาล