• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นอนให้สบายและหายปวดคอ


การนอนเป็นการพักผ่อนร่างกายหลังจากที่ได้ทำงานหนักมาแล้วทั้งวันเพื่อให้มีแรงไว้ต่อสู้กับวัน
ต่อไป

การนอนที่ถูกสุขลักษณะ คือ นอนในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เครื่องใช้เกี่ยวกับการนอนทุก
ชิ้นสะอาด ที่นอนที่หนาและนุ่มจนเกินไปทำให้เกิดการปวดหลังได้ ในทำนองเดียวกันหมอนที่สูงหรือ
ต่ำเกินไปจะทำให้คอไม่อยู่ในท่าที่ควรจะเป็นไปตามธรรมชาติ คอบิด งอ แอ่นมาก เกินไปทำให้เกิดคอเคล็ด และมีการเสื่อมอักเสบของข้อต่อของกระดูกคอมากขึ้นได้

ปัจจุบันได้มีผู้คิดประดิษฐ์หมอนรองต้นคอ ซึ่งเมื่อหนุนแล้วคอจะอยู่ในท่าใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด เพื่อให้ป้องกันและรักษาอาการปวดคอที่เกิดจากกระดูกคอเสื่อมอักเสบได้

ในประเทศไทย นายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์และคณะ ได้คิดประดิษฐ์และดัดแปลงหมอนสุขภาพ จนได้หมอนที่มีคุณภาพและใช้ได้ผลดี ทำให้คณะผู้ประดิษฐ์ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ
หมอนี้ประดิษฐ์จากฟองน้ำอันเป็นผลิตผลจากยางพารา ขนาดและรูปร่างดังในรูป
 

    

ผลการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคกระดูกคอเสื่อมอักเสบ 50 คน โดยที่ 19 คนมีอาการของรากประสาทกดหรือเบียดด้วย พบว่า
ร้อยละ 92 อาการปวดลดลงมาก
ร้อยละ 8 อาการปวดลดลงปานกลาง

อาการดีขึ้นหลังจากใช้หมอน 1 วัน ถึง 1 อาทิตย์และไม่พบผลข้างเคียงใด ๆ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบว่าหมอนมีขนาดพอดี ความยืดหยุ่นและความนุ่มพอเหมาะ หนุนได้สบาย ทั้งท่านอนหงายและตะแคง

ข้อเสียที่พบคือ เหม็นกลิ่นยาง ซึ่งจะค่อย ๆจางไปเรื่อย ๆ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับการผ่าตัดได้เนื่องจากสุขภาพทั่วไปไม่ดีพอ การใช้หมอนนี้อาจช่วยทำให้อาการดีขึ้นจนไม่จำเป็นต้องผ่าตัดได้
 

  

สรุปการรักษาโรคกระดูกคอเสื่อมอักเสบ โดยการใช้หมอนสุขภาพดีกว่าการรักษาแบบอื่น ๆ คือ
1. ประหยัด หมอนใบหนึ่งสามารถใช้ได้เป็นปี ถูกกว่าการรักษาด้วยการใช้ยากิน กายภาพบำบัดและการผ่าตัด

2. สะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปรับการบำบัดที่โรงพยาบาลบ่อย ๆ

3. ไม่ต้องเสี่ยงกับผลข้างเคียงของยา ผลข้างเคียงของยาที่พบได้บ่อยคือ กระเพาะเป็นแผล

4. ลดอัตราการผ่าตัดได้

5. ช่วยลดการขาดดุลย์ทางการค้า เพราะว่าหมอนนี้ประดิษฐ์จากวัตถุดิบที่มีในประเทศไทย โดยคนไทย

นายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์ เคยแนะนำให้ผู้ป่วยประดิษฐ์หมอนขึ้นใช้เอง โดยใช้นุ่น พบว่าพอใช้ได้ แต่หมอนเสื่อมคุณภาพเร็ว ส่วนที่รองรับต้นคอแฟบลงหลังจากใช้ไปได้ระยะหนึ่ง ทำให้ผลการักษาไม่ดีเท่าที่ควร แต่ถ้ายัดนุ่นให้แน่นมาก ๆ เพื่อจะได้ไม่แฟบลง พบว่าหมอนแข็งเกินไป หนุนไม่สบาย นอกจากนี้ยังได้มีการใช้หมอนสุขภาพในรายที่คอเคล็ด กล้ามเนื้อคออักเสบ ได้ผลดีเหมือนกัน
 

  

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถซื้อหาหมอนสุขภาพได้ อาจใช้ผ้าม้วนเป็นแท่งกลมยาวขนาดใกล้เคียงหมอนแบบที่ 1 แทนก็ได้ แต่ในรายที่เป็นกระดูกคอเสื่อมอักเสบ ซึ่งจะต้องใช้หมอนี้เป็นระยะเวลานาน ก็ควรจะพยายามที่จะเป็นเจ้าของหมอนนี้สักใบ

(หมอนนี้มีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป)

 

ข้อมูลสื่อ

61-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 61
พฤษภาคม 2527
เรื่องน่ารู้
พญ.พรทิพย์ เชาวรียวงศ์