• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไข้หวัด


ไข้หวัด มีอาการตัวร้อนร่วมกับน้ำมูกไหล อาจมีอาการไอร่วมด้วย
สำหรับเด็กเล็กมีเกณฑ์ดังนี้
• เด็กอายุ ๐-๒ เดือน
หายใจมากกว่า ๖๐ ครั้งต่อนาที
• เด็กอายุ ๒ เดือนถึง ๑ ปี
หายใจมากกว่า ๕๐ ครั้งต่อนาที
• เด็กอายุ ๑-๕ ปี
หายใจมากกว่า ๔๐ ครั้งต่อนาที

 

 

ไข้หวัด
เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งมีอยู่ประมาณ 300 ชนิด เด็กที่เพิ่งเข้าเรียนหรือเข้าสถานรับเลี้ยงเด็ก ในช่วง 3-4 เดือนแรก อาจมีโอกาสติดเชื้อหวัดจากเพื่อนในห้อง เป็นเหตุให้มีอาการไข้หวัดกำเริบได้บ่อยกว่าปกติ แล้วต่อไปจะค่อย ๆ เป็นห่วงขึ้น
การรักษาที่จำเป็นคือ ยาลดไข้ และการบำรุงอาหาร อาการตัวร้อนมักจะทุเลาภายใน 3-4 วัน
 

   

 

ข้อมูลสื่อ

203-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 203
มีนาคม 2539
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ