• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คลอดลูกท่าไหนถึงจะดี

ทำไมเวลาคลอดลูกถึงต้องนอนคลอด เมื่อสมัยโบราณ ผู้หญิงจะนั่งยอง ๆ หรือยืนคลอดลูก ต่อมาในศตวรรษที่ 17 มีหมอตำแยชาวฝรั่งเศล ชื่อ "โมริโซ" ได้เริ่มใช้วิธีนอนคลอดลูก วิธีนี้เลยเป็นที่นิยมใช้กันเรื่อยมาจนเดี๋ยวนี้

มีการศึกษาในสก๊อตแลนด์ สูตินรีแพทย์ หรือหมอที่ชำนาญเรื่องทำคลอดนี้ เขามีความคิดว่า การนอนคลอดนี้ไม่ดีหลายอย่าง เช่น เมื่อการคลอดดำเนินไป เด็กมีโอกาสเกิดการขาดออกซิเจนได้ เพราะท่านอนคลอดนี้ มดลูกจะกดเส้นเลือดได้ง่าย และกดได้มากกว่าท่านั่ง ส่วนท่านั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่งยองๆ ในทางทฤษฎีแล้ว น่าจะดีกว่าท่านอน เพราะเวลานั่งยองๆ ชองเชิงกรานจะกว้างออก และโดยอาศัยน้ำหนักตัว เด็กจะเคลื่อนที่ออกมาสู่พื้นข้างล่างได้อย่างง่าย นอกจากนี้ ในการคลอดท่านั่งยังทำความสะอาดง่าย ไม่สกปรก เพราะเลือดและน้ำคร่ำต่างๆ จะไหลลง ไม่เจิ่งนองเปรอะเปื้อน บริเวณช่องคลอดเหมือนอย่างท่านอน ซึ่งบางครั้งทำให้กะประมาณยากกว่า เสียเลือดจริงๆ จากการคลอดมากน้อยเท่าไร เพราะปนกันไปหมดทั้งเลือดทั้งน้ำคร่ำ และน้ำอื่นๆ

แต่เหตุที่การคลอดท่านอนเป็นที่นิยมกันมานาน ก็เพราะว่าคลอดท่านี้ หมอ หรือผดุงครรภ์ที่ทำคลอด จะทำได้สะดวกกว่า เพราะถ้าให้นั่งคลอด คนทำคลอดจะทำได้ลำบาก ไม่คล่อง

ด้วยเหตุนี้ คณะสูติแพทย์กลุ่มนี้จึงได้ทดลองให้คลอดท่านั่ง โดยถือว่าควรให้แม่และลูกปลอดภัย และคลอดสะดวกมากที่สุด แล้วเขาก็มีเก้าอี้คลอดออกแบบพิเศษให้ทำคลอดได้สะดวกไม่แพ้ท่านอนคลอด
เขาได้ทดลองศึกษาในการคลอดลูกทั้งหมด 189 ราย ทุกรายคลอดปกติท่าหัว และออกทางช่องคลอดได้ทั้งนั้น โดยเปรียบเทียบวิธีการคลอดท่านอนกับท่านั่งคลอดบนเก้าอี้พิเศษดังกล่าว

พบว่า ทั้งสองวิธีนี้ ระยะเวลาการคลอดเท่ากัน และเด็กคลอดออกมาก็ไม่มีอะไรต่างกันคือได้ผลพอๆ กัน แต่ข้อดีกว่าของท่านั่ง คือ หลังคลอดไม่ไม่ค่อยปวดหลังและฝีเย็บของแม่จะฉีกขาดที่ผิวๆ นิดเดียว ซึ่งน้อยกว่าคลอดท่านอน (อันนี้ดีแน่)

ข้อเสียของวิธีการนั่งคลอด คือ บางคนโดยเฉพาะท้องหลังๆ จะคลอดท่านั่งได้ดีเกินไป คืออกง่ายจนแทบรับเด็กไม่ทัน ภาษาหมอเขาเรียกว่า "คลอดแบบตอร์ปิโด" การที่ออกมาเร็วไปก็มักจะทำให้ฝีเย็บฉีกขาดมาก เพราะคนทำคลอดประคับประคอบไว้ไม่ทัน ข้อเสียอีกอย่างหนึ่ง คือ ท่านั่งคอลดนี้เลือดออกมากกว่าท่านอนคลอด แต่ก็ไม่มากมายอะไรนักจนน่าวิตก

สรุปว่านั่งคลอดแบบโบราณ ดั้งเดิมนี้เป็นวิธีคลอดลูกที่ดี และน่าจะดีกว่านอนคลอดเสียอีก แต่ต้องมีเก้าอี้คลอดที่เหมาะสม จึงจะทำให้คลอดได้สะดวก และปลอดภัย

 

ข้อมูลสื่อ

56-001-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 56
ธันวาคม 2526
ผศ.นพ.สาธิต วรรณแสง