• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สมุนไพรในสาธารสุขมูลฐาน

สมุนไพรที่รักษาโรคท้องเดิน

ชื่อสมุนไพร                                                                   วิธีใช้

แคบ้าน                                         เปลือกต้น
1 ฝ่ามือ ปิ้งไฟแล้วนำมาต้มกับน้ำ ความแรง 1 ต่อ 10
                                                      รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ

ชา                                                 ใบ
ตากแห้ง 2-3 หยิบมือ ชงกับน้ำเดือด ดื่ม 2-3 ครั้ง นอกจากแก้
                                                      ท้องเดินแล้วยังขับปัสสาวะ และกระตุ้นประสาทด้วย

ฝรั่ง                                                ใบ
ไม่อ่อนไม่แก่สด ๆ 6-8ใบ ต้มกับน้ำ 2 ถ้วย แก้ เคี่ยวให้เหลือ 
                                                        1 ถ้วยแก้ว แบ่งดื่ม 2 ครั้ง หรือใช้เปลือกต้นกาแฟ 1 กรัม บดเป็น
                                                        ผงละเอียดผสมกับน้ำรับประทานวันละ 3 ครั้ง แก้โรคท้องเสียใน
                                                        เด็กได้ดี หรือใช้ใบแห้ง 1 กำมือ ต้มกับน้ำ 1 ลิตร จนเป็นสาร
                                                        ละลายสีน้ำตาลเข้ม ตั้งทิ้งไว้พออุ่นสวนเข้าทางทวารหนักช้าๆ 10-
                                                        30 มล. การที่ใช้สวนเข้าทางทวารหนักเพราะสาร tannin ซึ่งมี
                                                        ฤทธิ์แก้ท้องเสียที่มีในใบฝรั่งแตกตัวได้ง่ายในลำไส้

มะตูม                                              ผล
โตเต็มที่แต่ยังไม่สุกฝานบาง ๆ ตากแห้ง 2-3 ชิ้น ชงกับน้ำ
                                                        เดือดความแรง 1 ต่อ 10 ดื่มแทนชา รักษาโรคท้องเดินและโรคลำ
                                                        ไส้เรื้อรังในเด็กได้ผลดี เพราะมี pectin ซึ่งมีฤทธิ์ทำลายเชื้อโรคใน
                                                        ลำไส้ pectin จะไปรวมตัวกับ toxin ของเชื้อโรคแต่ผลมะตูมอ่อน
                                                        เป็นยาระบาย

สมอพิเภก                                      ผล
แก่ 2-3 ผล ต้มกับน้ำ 2 แก้ว ใส่เกลือเล็กน้อยเคี่ยวจนเหลือ 
                                                        1 ถ้วยแก้ว

สมุนไพรที่ใช้สมานแผล


ชื่อสมุนไพร                                                       วิธีใช้


หนุมานประสานกาย                                 ใบ
โขลกพอกแผล

มังคุด                                                         เปลือกผล
ฝนกับน้ำปูนใสทาแผล

 

ข้อมูลสื่อ

56-009
นิตยสารหมอชาวบ้าน 56
ธันวาคม 2526
ผศ.สุนทรี วิทยานารถไพศาล