• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เล็บบอกโรค (ตอนที่ 2) เล็บปุ่ม เล็บกร่อน ขีดเลือดใต้เล็บ

 
ฉบับที่แล้ว เล็บบอกโรค (ตอนที่ 1) ได้เขียนถึง “เล็บรูปช้อน” ซึ่งเป็นอาการของคนที่เป็นโรคโลหิตจางเนื่องจากขาด ธาตุเหล็กความผิดปกติของเล็บ ซึ่งจะช่วยบ่งบอกถึงโรคต่างๆ นั้นยังมีอีกลายอย่าง ฉบับนี้ขอเสนอตัวอย่างอีก 3 เรื่อง ได้แก่

 

   
 

1.เล็บปุ้ม (รูปที่ 2)
เล็บปกติของคนเรานั้น เมื่อมองจากทางด้านข้าง จะเห็นว่าตรงตีนเล็บ (ที่ติดกับเนื้อ) ทำมุมเงยขึ้นจากเนื้อเล็กน้อย (ทำมุมน้อยกว่า 180 องศา) ส่วนคนที่มีอาการเล็บปุ้มนั้น เนื้อที่อยู่ใต้กลางเล็บจะนูนขึ้น ทำให้ตีนเล็บงองุ้มลง (ทำมุมมากกว่า 180 องศา) จึงเรียกว่า เล็บปุ้ม บางทีก็เรียกว่า “นิ้วปุ้ม” หรือ “นิ้วตะบอง” (Clubbing finger)
 

อาการเล็บปุ้ม พบในคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง (เช่น โรคหลอดลมพอง, วัณโรคปอด, มะเร็งปอด, ฝีในปอด) โรคหัวใจ (เช่น โรคหัวใจรั่วมาแต่กำเนิดที่มีอาการเล็บเขียว, ปากเขียว) โรคตับแข็ง
คนที่เป็นโรคเหล่านี้จะมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายร่วมด้วย แต่คนที่แข็งแรงดี บางคนก็อาจจะมีเล็บปุ้ม โดยไม่เป็นโรคอะไรเลยก็ได้ รายละเอียด ขอให้อ่านเรื่อง “นิ้วปุ้มหรือนิ้วตะบอง” ในหมอชาวบ้าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 12, เมษายน 2523


2.เล็บกร่อน (รูปที่ 3)
เล็บที่กร่อนหรือยุ่ย ผิวเล็บจะมีลักษณะขรุขระไม่เรียบ บางส่วนแหว่งหายมักจะเกิดทีเดียวหลายๆ เล็บ สาเหตุที่พบบ่อยในบ้านเราก็คือ เชื้อรากินเล็บ

การรักษา หมอจะให้ยาฆ่าเชื้อราได้แก่ ยาเม็ดกริสซีโอฟุลวิน (Griseofulvin) ขนาด 125 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ถึง 4 ครั้งหลังอาหาร กินทุกวันติดต่อกันนาน 3 ถึง 6 เดือน รอจนกระทั่งเล็บใหม่งอกขึ้นแทนที่เล็บเก่าจนหมด


3.ขีดเลือดใต้เล็บ (รูปที่ 1)
มองเห็นเป็นขีดแดงหรือแดงออกน้ำตาลอยู่ใต้เล็บ เกิดจากเส้นเลือดฝอยที่อยู่ใต้เล็บแตกเป็นรอยห้อเลือดเป็นขีดเล็กๆ ส่วนมากมีสาเหตุจากเล็บได้รับบาดเจ็บ เช่น ถูกทุบตี หรือถูกกระแทกกระทั้น อาการห้อเลือดชนิดนี้ปล่อยไว้จะค่อยๆ หายเองภายใน 5 ถึง 10 วัน แต่ถ้าพบขีดเลือดใต้เล็บร่วมกับอาการตัวร้อน หนาวสั่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หรือมีเลือดออกตามที่ต่างๆ ของร่างกาย ก็มักจะมีสาเหตุจากโรคที่ร้ายแรง เช่น โรคหัวใจอักเสบ โรคทางเลือดบางชนิด เป็นต้น ถ้าพบอาการเหล่านี้ควรรีบไปหาหมอเสียครับ    

  
 

ข้อมูลสื่อ

27-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 27
กรกฎาคม 2524
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ