• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การผ่าตัดด้วยกำลังภายใน

 
เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2523 ที่โรงพยาบาลประชาชนที่แปด ในนครเซี่ยงไฮ้ ได้มีการใช้พลังลมปราณหรือกำลังภายใน ในการผ่าตัดต่อมธัยรอยด์เป็นครั้งแรก


ผู้ป่วยเป็นสตรีชื่อ เหมยเอ้อนาน อายุ 32 ปี ก่อนผ่าตัดผู้ป่วยมีอาการตื่นเต้น ความดันเลือดสูงขึ้น มือเท้าเย็นแต่หลังจากที่หมอพลังลมปราณชื่อ หลินเฮ้าเสิ่น  ใช้มือขวาปล่อย “กำลังภายใน” ตรงตำแหน่งห่างจาก “จุดอิ้นถาง” 50 ซม. (จุดอิ้นถางนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วทั้งสอง ดูรูปที่ 1)
 

  


ประมาณ 5 นาที ผู้ป่วยก็อยู่ในลักษณะสงบหลังจากนั้นอีก 15 นาที ความดันเลือดของผู้ป่วยก็ลดลงและมือเท้าเริ่มอุ่น ศัลยแพทย์ผ่าเป็นแนวยาวประมาณ 8 ซม. โดยผู้ป่วยไม่เจ็บปวดแต่อย่างใด ต่อมาหมอพลังลมปราณก็ปล่อย “กำลังภายใน” เข้าสู่ “จุดเหอกู่” (จุดนี้อยู่ระหว่างง่ามนิ้วชี้และหัวแม่มือ ดูรูปที่ 2) การผ่าตัดดำเนินไปจนถึงระยะที่กำลังตัดส่วนบนของธัยรอยด์ ผู้ป่วยเริ่มเจ็บปวดเล็กน้อยหมอพลังลมปราณจึงเปลี่ยนไปเพิ่มพลังที่จุดอั้นถางไม่ถึงหนึ่งนาทีอาการดังกล่าวก็หายไป ศัลยกรรมประวัติศาสตร์ครั้งนี้ใช้เวลาชั่งโมงครึ่งและประสบความสำเร็จลุลวงไปด้วยดี โดยผู้ป่วยรู้สึกเจ็บคล้ายถูกยุงกัดขณะเย็บแผลปิดตอนสองเข็มสุดท้ายเท่านั้น

หลังผ่าตัด การกินและการพูดของผู้ป่วยอยู่ในขั้นที่ดี ต่อมาอีก 7 วัน ผู้ป่วยก็กลับบ้านได้


หลังจากประสบความสำเร็จกับผู้ป่วยรายแรกแล้วทางโรงพยาบาลได้ทดลองใช้พลังลมปราณหรือกำลังภายในทำให้ชา เพื่อผ่าตัดกับผู้ป่วยที่จะผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ อีก 14 ราย มีเพียงรายเดียวที่ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหมอพลังลมปราณมีร่างกายไม่สมบูรณ์ พลังที่ปล่อยออกมาจึงไม่เพียงพอหรือเนื่องจากสภาพร่างกายผู้ป่วยแต่ละรายแตกต่างกัน จึงทำให้ผลที่ได้รับไม่คงที่เท่ากันในทุกราย


ในจำนวนผู้ป่วย 14 รายนี้ 11 รายแรก ได้รับการฉีดยาระงับปวดก่อนการผ่าตัด เพื่อเป็นการช่วยหลังจากทดลองปฏิบัติไประยะหนึ่ง สามรายหลังไม่ได้ให้ยาระงับปวดแต่ผลยังคงเป็นที่น่าพอใจ
หลังจากนั้น ได้ทดลองผ่าตัดกระเพาะอาหาร โดยใช้ลมปราณทำให้ชา เพื่อทำผ่าตัดพบว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจเช่นกัน

 

การฝึกพลังลมปราณเป็นมรดกที่ตกทอดมาเป็นเวลาหลายปีของชนชาวจีน หลายปีมานี้ “กำลังภายใน” ได้แตกแขนงและพัฒนาออกไป การรักษาโรคด้วย “กำลังภายใน” นั้น อาศัยการเพ่ง ผนึกกำลังของหมอพลังลมปราณไปที่ “จุดหลาวกง” (จุดนี้อยู่กึ่งกลางฝ่ามือ กำหมัดจะอยู่ตรงปลายนิ้วกลางบนฝ่ามือ ดูรูปที่ 3) ของตนก่อนแล้วจึงส่งพลังนี้ไปยังจุดรับพลังทำให้เกิดการตอบสนองของผู้ป่วยเกิดผลในการรักษาขึ้น

 

 

 

“กำลังภายใน” ที่สามารถส่งทอดออกสู่ภายนอกร่างกายได้นี้เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมถึง จิตวิทยา สรีระวิทยา และชีว-ฟิสิคซ์ สถาบันวิจัยนิวเคลียร์แห่งนครเสี่ยงไฮ้ ได้ทำการทดสอบ “กำลังภายใน” ที่ปล่อยออกมาพบ มีคลื่นยาว 8-14 ไมครอน (MICRON) ของคลื่นรังสีอินฟราเรด กำลังที่วัดได้ขณะปล่อยออกมานั้นมีความแรงกว่าที่วัดได้จากคนทั่วๆ ไปหลายเท่าและสามารถควบคุมได้ด้วยจิตของหมอพลังลมปราณ


การทดลองแสดงให้เห็นว่า “กำลังภายใน” เป็นสิ่งที่มีจริง แต่จะมีสิ่งอื่นนอกเหนือไปจากรังสีอินฟราเรดหรือไม่นั้น ต้องทดลองค้นคว้าต่อไป

เรียบเรียงจาก " วารสารการแพทย์ประชาชน " ของจีน ( DA ZHONG YI XUE ) ฉบับมกราคม 1981

 

 

 

ข้อมูลสื่อ

28-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 28
สิงหาคม 2524
สารคดีแพทย์
วิทิต วัณนาวิบูล